Zalo: 0947166718

Máy đồng hóa Analog 27000rpm Hàn Quốc SH-HZA

Zalo: 0947166718

Máy đồng hóa hiện số Hàn Quốc SH-HZD

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học Class Ⅱ A2 1m9 Hàn Quốc SH-HD-1900B

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học Class Ⅱ A2 1m5 Hàn Quốc SH-HD-1500B

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học Class Ⅱ A2 900cm Hàn Quốc SH-HD-900B

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không Hàn Quốc 50 lít SH-PK-50L trọn bộ

Zalo: 0947 166 718

Cô quay chân không Hàn Quốc 20 lít SH-PK-20L trọn bộ

Zalo: 0947 166 718

Cô quay chân không Hàn Quốc 5 lít SH-PK-5L trọn bộ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không 50 lít Hàn Quốc SH-RE50L

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không 20 lít Hàn Quốc SH-RE20L

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không 5 lít Hàn Quốc SH-RE05L

Zalo: 0947 166 718

Bơm chân không không dầu Hàn Quốc 623 l/min SH-DV600

Zalo: 0947 166 718

Bơm chân không không dầu Hàn Quốc 305 l/min SH-DV300

Zalo: 0947 166 718

Bơm chân không không dầu Hàn Quốc 143 l/min SH-DV150

Zalo: 0947 166 718

Bơm chân không không dầu Hàn Quốc 72 l/min SH-DV75

Zalo: 0947 166 718

Bơm chân không Hàn Quốc 183 l/min SH-VDC20

Zalo: 0947 166 718

Bơm chân không Hàn Quốc SH-VDC10

Bơm chân không Hàn Quốc SH-VDC10

Model: SH-VDC10

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bơm chân không 474 l/min Hàn Quốc SH-V60

Zalo: 0947 166 718

Bơm chân không 312 l/min Hàn Quốc SH-V40

Zalo: 0947 166 718

Bơm chân không Hàn Quốc 156 l/min SH-V20

Zalo: 0947 166 718

Bơm chân không 78 l/min SH Scientific SH-V10

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy chân không 150 độ 252 lít Hàn Quốc SH-VDO-252NG

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy chân không 150 độ 175 lít 4 kệ Hàn Quốc SH-VDO-175NG

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy chân không 450 độ 125 lít Hàn Quốc

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy chân không 450 độ 70 lít Hàn Quốc SH-VDO-70NS

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy chân không 450 độ 27 lít Hàn Quốc SH-VDO-30NS

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy chân không 250 độ 216 lít Hàn Quốc SH-VDO-216NG

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy chân không 250 độ 125 lít Hàn Quốc SH-VDO-125NG

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy chân không 250 độ 70 lít Hàn Quốc SH-VDO-70NG

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy chân không 250 độ 27 lít Hàn Quốc  SH-VDO-30NG

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy chân không 250 độ 8 lít Hàn Quốc SH-VDO-08NG

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-1900V

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-1900V

Model: SH-HD-1900V

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc  SH-HD-1500V

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-1500V

Model: SH-HD-1500V

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-900V

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-900V

Model: SH-HD-900V

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Lò nung 1800 độ 22 lít Hàn Quốc SH-FU-22MS

Zalo: 0947 166 718

Lò nung 1800 độ 11 lít Hàn Quốc SH-FU-11MS

Zalo: 0947 166 718

Lò nung 1800 độ 4.5 lít Hàn Quốc SH-FU-4MS

Zalo: 0947 166 718

Lò nung 1700 độ 22 lít Hàn Quốc SH-FU-22MS

Zalo: 0947 166 718

Lò nung 1700 độ 11 lít Hàn Quốc SH-FU-11MS

Zalo: 0947 166 718

Lò nung 1700 độ 4.5 lít Hàn Quốc SH-FU-4MS
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone