Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel Anh nguồn sáng kép 470nm PROBLUEVIEW

Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel Anh nguồn sáng xanh 470nm SAFEVIEW-MINI2

Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel Anh hai bước sóng 254 và 365nm CSLUVTSDUOL

Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel 21 x 21 cm bước sóng kép 312 và 365nm CSLUVTSDUO365

Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel bước sóng kép 254 và 312nm Anh CSLUVTSDUO312

Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel bước sóng kép 254 và 365nm CSLUVTSDUO Anh

Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel bước sóng kép 254 và 365nm CSLUVTSDUO Anh

Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel Anh bước sóng 365nm CSLUVTS365L

Bàn soi gel Anh bước sóng 365nm CSLUVTS365L

Model: CSLUVTS365L

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel Cleaver Scientific bước sóng 365nm CSLUVTS365

Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel bước sóng 312nm Anh CSLUVTS312L

Bàn soi gel bước sóng 312nm Anh CSLUVTS312L

Model: CSLUVTS312L

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel bước sóng 312nm Anh CSLUVTS312

Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel bước sóng 254nm Anh CSLUVTS254L

Bàn soi gel bước sóng 254nm Anh CSLUVTS254L

Model: CSLUVTS254L

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bàn soi gel bước sóng 254nm Anh CSLUVTS254

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ hiện số 3 lít 2000rpm Anh ISTIR

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ 2000rpm Anh MINISTIR

Máy khuấy từ 2000rpm Anh MINISTIR

Model: MINISTIR

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bếp gia nhiệt 380 độ Cleaver Scientific CSL-H

Zalo: 0947 166 718

Bể điều nhiệt Anh 10 lít có khuấy từ 2 vị trí SWB-10L-2

Zalo: 0947 166 718

Bể điều nhiệt Anh 10 lít có khuấy từ SWB-10L-1

Zalo: 0947 166 718

Bếp gia nhiệt hiện số 380 độ Cleaver Scientific CSL-H

Zalo: 0947 166 718

Bếp gia nhiệt hiện số của Anh 380 độ CSL-DH

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số 1500rpm Anh CSL-DHS

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt 1500rpm Cleaver Scientific CSL-HS

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm có khuấy từ Cleaver Scientific MAGFUGE

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm mini 12000 rpm Anh EZEESPIN-D

Máy ly tâm mini 12000 rpm Anh EZEESPIN-D

Model: EZEESPIN-D

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm mini 7000 rpm Cleaver Scientific EZEESPIN

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm Spindown 5500rpm Anh CSL-MULTIFUGE

Máy ly tâm Spindown 5500rpm Anh CSL-MULTIFUGE

Model: CSL-MULTIFUGE

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm Spindown 6000rpm Anh QUICKSPINPLUS

Máy ly tâm Spindown 6000rpm Anh QUICKSPINPLUS

Model: QUICKSPINPLUS

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Block gia nhiệt mini Anh MBDB-01

Block gia nhiệt mini Anh MBDB-01

Model: MBDB-01

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Block gia nhiệt Anh TCDB-2

Block gia nhiệt Anh TCDB-2

Model: TCDB-2

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Block gia nhiệt Cleaver Scientific TCDB-1
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone