Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh đa năng 4000rpm Hàn Quốc PURISPIN 22R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh đa năng 22000rpm Hàn Quốc PURISPIN 22R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4000 rpm 8 ống x 15ml Novapro VARISPIN 4A

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4000 rpm 4 x 100ml Novapro VARISPIN 4

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4000 rpm 24 ống x 15ml Novapro VARISPIN 4

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng 4000 rpm Novapro VARISPIN 6

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng 6000 rpm Angle Rotor

Máy ly tâm đa năng 6000 rpm Angle Rotor

Model: VARISPIN 6

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4000rpm Swing Rotor VARISPIN 12

Máy ly tâm 4000rpm Swing Rotor VARISPIN 12

Model: VARISPIN 12

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 12.000 rpm Novapro VARISPIN 12

Máy ly tâm 12.000 rpm Novapro VARISPIN 12

Model: VARISPIN 12

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh đa năng 5000rpm Novapro VARISPIN 12R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh đa năng 12000rpm Novapro VARISPIN 12R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng 4000rpm rotor văng Novapro VARISPIN 15

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm đa năng 6x85ml 15000rpm Novapro VARISPIN 15

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh đa năng 5000rpm rotor văng Novapro VARISPIN 15R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh đa năng 15000rpm Novapro VARISPIN 15R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh Rotor văng 13000rpm Novapro PURISPIN 18R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm microlit lạnh 18000rpm Roto góc Novapro PURISPIN 18R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh 15000rpm 24 ống 2ml Novapro PURISPIN 17R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh 18 ống 2ml Novapro PURISPIN 17R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh 24 ống 2ml 13000rpm Novapro PURISPIN 17R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 11000rpm 48 ống 0.2ml Novapro PURISPIN 15

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 12000rpm 30 ống 2ml Novapro PURISPIN 15

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 15000rpm 10 ống 5ml Novapro PURISPIN 15

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 24 ống 2ml 15000rpm Novapro PURISPIN 15

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm Spindown 6000 rpm Novapro Purispin 6

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút không đường ống 1200mm Novapro

Tủ hút không đường ống 1200mm Novapro

Model: PURIFUME_DUCTLESS 1200

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút không đường ống 900mm Novapro

Tủ hút không đường ống 900mm Novapro

Model: PURIFUME_DUCTLESS 900

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút khí độc hóa chất Novapro PURIFUME 1500

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút khí độc hóa chất Novapro PURIFUME 1200

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Novapro PURICUBE NEO 1800

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Novapro PURICUBE NEO 1500

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Novapro PURICUBE NEO 1200

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Novapro PURICUBE NEO 900

Zalo: 0947 166 718

Bể điều nhiệt 22 lít Novapro PURIBATH 22

Bể điều nhiệt 22 lít Novapro PURIBATH 22

Model: PURIBATH 22

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể điều nhiệt 11 lít Novapro PURIBATH 11

Bể điều nhiệt 11 lít Novapro PURIBATH 11

Model: PURIBATH 11

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy lắc Vortex 3300 rpm Novapro PURIMIX

Máy lắc Vortex 3300 rpm Novapro PURIMIX

Model: PURIMIX

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy lắc ổn nhiệt Novapro PURICELL SHAKING X10

Máy lắc ổn nhiệt Novapro PURICELL SHAKING X10

Model: PURICELL_SHAKING X10

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy lắc ổn nhiệt Novapro PURICELL SHAKING 80

Máy lắc ổn nhiệt Novapro PURICELL SHAKING 80

Model: PURICELL_SHAKING 80

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh 250 lít Novapro PURICELL LOW 250

Tủ ấm lạnh 250 lít Novapro PURICELL LOW 250

Model: PURICELL_LOW 250

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh 150 lít Novapro PURICELL LOW 150

Tủ ấm lạnh 150 lít Novapro PURICELL LOW 150

Model: PURICELL_LOW 150

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone