Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng ngang 360 lít Boxun BXW-360SD-AI

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng ngang 280 lít Boxun BXW-280SD-AI

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 24 lít tự động Boxun YXQ-LS-24SII

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 18 lít tự động Boxun YXQ-LS-18SII

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 18 lít để bàn Boxun YXQ-LS-18SI

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 140 lít 100 độ C màn hình LCD Boxun BXP-140N

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 452 lít 100 độ C màn hình LCD Boxun BXP-450

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 284 lít 100 độ C màn hình LCD Boxun BXP-280

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 210 lít 100 độ C màn hình LCD Boxun BXP-210

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 129 lít 100 độ C màn hình LCD Boxun BXP-130

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 64 lít 100 độ C màn hình LCD Boxun BXP-65

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 234 lít 65 độ C màn hình LCD Boxun BPX-272

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 142 lít 65 độ C màn hình LCD Boxun BPX-162

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 76 lít 65 độ C màn hình LCD Boxun BPX-82

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 40 lít 65 độ C màn hình LCD Boxun BPX-52

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 234 lít 65 độ C Boxun HPX-9272MBE

Tủ ấm 234 lít 65 độ C Boxun HPX-9272MBE

Model: HPX-9272MBE

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 142 lít 65 độ C Boxun HPX-9162MBE

Tủ ấm 142 lít 65 độ C Boxun HPX-9162MBE

Model: HPX-9162MBE

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 76 lít 65 độ C Boxun HPX-9082MBE

Tủ ấm 76 lít 65 độ C Boxun HPX-9082MBE

Model: HPX-9082MBE

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 40 lít 65 độ C Boxun HPX-9052MBE

Tủ ấm 40 lít 65 độ C Boxun HPX-9052MBE

Model: HPX-9052MBE

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ chính xác cao 452 lít Boxun BXH-450S

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ chính xác cao 284 lít Boxun BXH-280S

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ chính xác cao 129 lít Boxun BXH-130S

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ chính xác cao 64 lít Boxun BXH-65S

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy nhiệt độ cao 500 độ 136 lít Boxun BGG-149

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy nhiệt độ cao 500 độ 70 lít Boxun BGG-79

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy nhiệt độ cao 500 độ 30 lít Boxun BGG-39

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy nhiệt độ cao 400 độ 225 lít Boxun BGG-248

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy nhiệt độ cao 400 độ 136 lít Boxun BGG-148

Tủ sấy nhiệt độ cao 400 độ 136 lít Boxun BGG-148

Model: Tủ sấy nhiệt độ cao 400 độ 136 lít Boxun BGG-148

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy nhiệt độ cao 400 độ 70 lít Boxun BGG-78

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy nhiệt độ cao 400 độ 30 lít Boxun BGG-38

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ 1000 lít Boxun BGZ-1006

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ 650 lít Boxun BGZ-656

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ 284 lít Boxun BGZ-306

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ 210 lít Boxun BGZ-246

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ 129 lít Boxun  BGZ-146

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ 64 lít Boxun BGZ-76

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ 452 lít Boxun GZX-9456MBE

Tủ sấy 300 độ 452 lít Boxun GZX-9456MBE

Model: GZX-9456MBE

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone