Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -25oC, 568 lít (tủ nằm) MD-25W568

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -25oC, 368 lít (tủ nằm) MD-25W368

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -25oC, 288 lít (tủ nằm)  MD-25W288

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -25oC, 518 lít (tủ đứng) MD-25L518

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -25oC , 308 lít (tủ đứng) MD-25L308

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -40oC, 301 lít (tủ nằm) MD-40W301

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -40oC, 518 lít (tủ đứng)  MD-40L518

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -40oC , 308 lít (tủ đứng)

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86oC , 108 lít (tủ đứng)  MD-86L108

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86oC , 458 lít (tủ đứng) MD-86L458

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86oC , 568 lít, màn hình cảm ứng (tủ đứng, 2 máy nén) MD-86L568BT

Tủ lạnh âm sâu -86oC , 568 lít, màn hình cảm ứng (tủ đứng, 2 máy nén) MD-86L568BT

Model: Tủ lạnh âm sâu -86oC , 568 lít, màn hình cảm ứng (tủ đứng, 2 máy nén)

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone