Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ 1 chùm tia có phần mềm LI-721 S

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ 1 chùm tia vi xử lý LI-721

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) LI-5310

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ Nano LI-5210

Máy quang phổ Nano LI-5210

Model: LI-5210

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ Nano LI-5102

Máy quang phổ Nano LI-5102

Model: LI-5102

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ Nano  LI-5100

Máy quang phổ Nano LI-5100

Model: LI-5100

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ hai chùm tia (double beam) LI-3001

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS LI-294

Máy quang phổ UV-VIS LI-294

Model: LI-294

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS hai chùm tia (Double beam) LI-2802 R

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS hai chùm tia (Double beam) LI-2702

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ nhớt (điều khiển cảm ứng)  LI-V201

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ nhớt hiện số  LI-V200

Máy đo độ nhớt hiện số LI-V200

Model: LI-V200

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ nhớt hiện số LI-V195

Máy đo độ nhớt hiện số LI-V195

Model: LI-V195

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS hai chùm tia (Double beam) LI-2704

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS  LI-295

Máy quang phổ UV-VIS LI-295

Model: LI-295

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ khả kiến (VIS) LI-730

Zalo: 0947 166 718

Máy cất nước 2 lần tự động 4 lít/giờ IDO 4DQ

Zalo: 0947 166 718

Máy cất nước 1 lần tự động 8 lít/giờ IDO 8SQ

Zalo: 0947 166 718

Máy cất nước 1 lần tự động 4 lít/giờ IDO 4SQ

Zalo: 0947 166 718

Máy cất nước 2 lần tự động 4 lít/giờ IDO 4D

Zalo: 0947 166 718

Máy cất nước 1 lần tự động 8 lít/giờ IDO 8S

Zalo: 0947 166 718

Máy cất nước 1 lần tự động 4 lít/giờ IDO 4S

Zalo: 0947 166 718

Máy cất nước 1 lần 4 lít/giờ LPH-4
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone