Zalo: 0947 166 718

Máy lấy mẫu không khí sinh học Biobase BK-BAS-V

Zalo: 0947 166 718

Máy lấy mẫu không khí sinh học Biobase BK-BAS-IV

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-V1600G

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-V1600G

Model: BK-V1600G

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV/VIS Biobase: BK-UV1600G

Máy quang phổ UV/VIS Biobase: BK-UV1600G

Model: BK-UV1600G

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-V1000G

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-V1000G

Model: BK-V1000G

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-UV1000G

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-UV1000G

Model: BK-UV1000G

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ  Biobase BK-S390

Máy quang phổ Biobase BK-S390

Model: BK-S390

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quét quang phổ UV/VIS Biobase BK-S380

Zalo: 0947 166 718

Máy quét quang phổ UV/VIS Biobase BK-S360

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 938 LÍT BIOBASE BDF-60V938

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 808 LÍT BIOBASE BDF-60V808

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 708 LÍT BIOBASE BDF-60V708

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 598 LÍT BIOBASE BDF-60V608

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 30 LÍT BIOBASE BDF-60V30

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 458 lít BIOBASE BDF-60H458

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 320 lít BIOBASE BDF-60H318

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 218 lít BIOBASE BDF-60H218

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 118 lít BIOBASE BDF-60H118A

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 60 lít BIOBASE BDF-60H58

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 Độ 158 lít Biobase BDF-86V160

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 Độ 108 lít Biobase BDF-86V108

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 Độ 58 lít Biobase BDF-86V58

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -86 ĐỘ 408 lít BIOBASE BDF-86V408

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -86 ĐỘ 340 lít BIOBASE BDF-86V340

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 Độ 338 lít Biobase BDF-86V338

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 24 lít BKM-P24I

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 18 lít BKM-P18I

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 24 lít BKM-P24II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 18 lít BKM-P18II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 24 lít BKM-P24III

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 18 lít BKM-P18III

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 120 lít BKQ-B120BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 100 lít BKQ-B100BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 75 lít BKQ-B75BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 50 lít BKQ-B50BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z360H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z300H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z200H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z150H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 24 lít Biobase BKM-Z24N
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone