Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 938 LÍT BIOBASE BDF-60V938

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 808 LÍT BIOBASE BDF-60V808

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 708 LÍT BIOBASE BDF-60V708

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 598 LÍT BIOBASE BDF-60V608

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 30 LÍT BIOBASE BDF-60V30

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 458 lít  BIOBASE BDF-60H458

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 320 lít  BIOBASE BDF-60H318

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 218 lít  BIOBASE BDF-60H218

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 118 lít  BIOBASE BDF-60H118A

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 60 lít  BIOBASE BDF-60H58

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 Độ 158 lít Biobase BDF-86V160

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 Độ 108 lít Biobase BDF-86V108

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 Độ 58 lít Biobase BDF-86V58

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -86 ĐỘ 408 lít BIOBASE BDF-86V408

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -86 ĐỘ 340 lít BIOBASE BDF-86V340

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 Độ 338 lít Biobase BDF-86V338

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 24 lít BKM-P24I

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 18 lít BKM-P18I

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 24 lít BKM-P24II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 18 lít BKM-P18II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 24 lít BKM-P24III

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 18 lít BKM-P18III

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 120 lít  BKQ-B120BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 100 lít BKQ-B100BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 75 lít BKQ-B75BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 50 lít  BKQ-B50BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z360H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z300H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z200H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z150H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 24 lít Biobase BKM-Z24N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 18 lít Biobase BKM-Z18N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 12 lít Biobase BKM-Z12N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 120 lít Biobase BKQ-B120L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 100 lít Biobase BKQ-B100L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 75 lít Biobase BKQ-B75L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 50 lít Biobase BKQ-B50L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn dòng B 80 lít Biobase BKM-Z80B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn dòng B 60 lít Biobase BKM-Z60B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng B 23 lít Biobase BKM-ZB
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone