Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 45 lít kiểu cơ Jeken PS-120

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 30 lít kiểu cơ Jeken PS-100

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 22 lít kiểu cơ Jeken PS-80

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 20 lít kiểu cơ Jeken PS-G60

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 15 lít kiểu cơ Jeken PS-60

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm kiểu cơ 10 lít Jeken PS-40

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm kiểu cơ 7 lít Jeken PS-D40

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 4.8 lít kiểu cơ Jeken PS-G20

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm kiểu cơ 4.5 lít Jeken PS-D30

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 6.5 lít Jeken PS-30

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 3.2 lít Jeken PS-20

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 2 lít Jeken PS-10

Bể rửa siêu âm 2 lít Jeken PS-10

Model: PS-10

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 1.3 lít Jeken PS-08

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 45 lít Jeken TUC-450

Bể rửa siêu âm 45 lít Jeken TUC-450

Model: TUC-450

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 30 lít Jeken TUC-300

Bể rửa siêu âm 30 lít Jeken TUC-300

Model: TUC-300

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm có khử khí 22 lít Jeken TUC-220

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm có khử khí đa năng 20 lít Jeken TUC-200

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 15 lít Jeken TUC-150

Bể rửa siêu âm 15 lít Jeken TUC-150

Model: TUC-150

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 10 lít Jeken TUC-100

Bể rửa siêu âm 10 lít Jeken TUC-100

Model: TUC-100

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm đa năng 6.5 lít Jeken TUC-65

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm có khử khí 4.5 lít Jeken TUC-45

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm phòng thí nghiệm 3.2 lít Jeken TUC-32

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm đa năng 2 lít Jeken TUC-20

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm đa năng màn hình LCD Jeken TUC-13
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone