Zalo: 0947 166 718

Bể cách thủy 6 chỗ Zenith Lab HH-S6

Zalo: 0947 166 718

Bể cách thủy 4 vị trí HH-S4

Bể cách thủy 4 vị trí HH-S4

Model: HH-S4

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt có hiện số HJ-3

Zalo: 0947166718

Máy khuấy đũa thí nghiệm Zenith Lab JJ-1-60W

Zalo: 0947 166 718

Bể cách thủy 8 vị trí Trung Quốc HH-S8

Zalo: 0947 166 718

Bếp gia nhiệt cách thủy 6 chỗ Zenith lab HH-S6

Zalo: 0947 166 718

Bể cách thủy 2 vị trí Zenith Lab HH-S2

Zalo: 0947 166 718

Bể cách thủy 4 chỗ Zenith Lab HH-S4

Zalo: 0947166718

Máy khuấy đũa Trung Quốc Zenith Lab JJ-1-200W

Zalo: 0947166718

Máy khuấy TQ Zenith Lab JJ-1-160W

Máy khuấy TQ Zenith Lab JJ-1-160W

Model: Lab JJ-1-160W

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy đũa Trung Quốc Zenith Lab JJ-1-100W

Zalo: 0947166718

Máy lắc tròn Zenith HY-5A hiện số

Zalo: 0947166718

Máy lắc tròn Zenith HY-5 Bàn lắc đa năng

Zalo: 0947166718

Máy lắc ngang Zenith HY-4A hiện số

Zalo: 0947166718

Máy lắc ngang Zenit HY-4 bàn lắc đa năng

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm TQ 6 ống 20ml LC-04R

Máy li tâm TQ 6 ống 20ml LC-04R

Model: LC-04R

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm Trung Quốc 12x20ml LC-04B

Máy li tâm Trung Quốc 12x20ml LC-04B

Model: LC-04B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm thẩm mỹ PRP 8 ống x 15ml hiện số
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone