Zalo: 0947 166 718

Máy đo đa chỉ tiêu nước Apera PC800

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH Apera - Mỹ pH800 có lưu dữ liệu

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ dẫn để bàn Apera - Mỹ EC700

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH để bàn Apera - Mỹ pH700

Zalo: 0947 166 718

Bút đo chỉ tiêu pH Apera PH60S

Bút đo chỉ tiêu pH Apera PH60S

Model: PH60S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bút đo chỉ tiêu pH trên da/ vải sợi, giấy Apera PH60F

Zalo: 0947 166 718

Bút đo ORP/nhiệt độ trong nước Apera ORP60

Zalo: 0947 166 718

Bút đo đa chỉ tiêu EC/TDS/độ mặn Apera EC60

Zalo: 0947 166 718

Bút đo độ dẫn/nhiệt độ bỏ túi Apera EC20

Zalo: 0947 166 718

Bút đo độ mặn Apera bỏ túi Salt20

Zalo: 0947 166 718

Bút đo TDS bỏ túi Apera TDS20

Bút đo TDS bỏ túi Apera TDS20

Model: TDS20

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bút đo pH bỏ túi Apera - Mỹ pH20

Zalo: 0947 166 718

Bút đo pH bỏ túi thông minh Apera PH60F-Z

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH cầm tay APERA – Mỹ pH400S

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH cầm tay Apera - Mỹ pH400

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH cầm tay Mỹ Apera pH850 dùng trong đồ uống

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH cầm tay Mỹ Apera pH850

Máy đo pH cầm tay Mỹ Apera pH850

Model: pH850

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ dẫn/TDS/độ mặn/nhiệt độ Apera EC950

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH/mV/nhiệt độ để bàn Apera pH950

Zalo: 0947 166 718

Máy đo đa chỉ tiêu nước Apera PC910

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ dẫn/TDS/độ mặn/nhiệt độ Apera EC910

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH/mV/nhiệt độ để bàn Apera pH910
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone