Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi mẫu phóng đại 1000 lần Dino thân cài

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi sinh học 2 mắt CXL-22

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi sinh học 2 mắt XSP-15B

Kính hiển vi sinh học 2 mắt XSP-15B

Model: XSP-15B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ vi khí hậu 150 lít - tủ môi trường Jiaxi BIC-150B

Zalo: 0947 166 718

Tủ vi khí hậu 80 lít - tủ môi trường Jiaxi BIC-80B

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZ6745-J2

Zalo: 0947166718

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 5000g Oriental MP50002C

Zalo: 0947166718

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 3000g Oriental MP30002C

Zalo: 0947166718

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 1000g Oriental MP10002C

Zalo: 0947166718

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 500g Oriental MP5002C

Zalo: 0947 166 718

Bộ vệ sinh kính hiển vi

Bộ vệ sinh kính hiển vi

Model: BSVK

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy dập viên nén 9 chày Tianfeng ZP-9

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp kẹp bàn (thấu kính trắng, tròn) 8066A-10X

Zalo: 0947 166 718

Máy dập viên nén 7 chày TQ ZP-7

Máy dập viên nén 7 chày TQ ZP-7

Model: ZP-7

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy dập viên nén 5 chày Tianfeng ZP-5

Zalo: 0947 166 718

Máy cất nước 1 lần TQ giá rẻ DGZ-4L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL8

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL6-C

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL6-B

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL6-A

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL5

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL4

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL3

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL2

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL1

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-2L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-J4L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-J3L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-J2

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-J1

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B9L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B8LS

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B8L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B7

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B6

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B5

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B4

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B3LS
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone