Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL8

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL6-C

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL6-B

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL6-A

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL5

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL4

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL3

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL2

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-STL1

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-2L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-J4L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-J3L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-J2

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-J1

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B9L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B8LS

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B8L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B7

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B6

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B5

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B4

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B3LS

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B3

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B2

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045-B1

Zalo: 0947 166 718

Bóng đèn kính hiển vi sinh học

Bóng đèn kính hiển vi sinh học

Model: BĐ KHV

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bóng đèn halogen cho kính hiển vi

Bóng đèn halogen cho kính hiển vi

Model: BD 6V20W

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh Trung Quốc SW-CJ-2FD

Tủ cấy vi sinh Trung Quốc SW-CJ-2FD

Model: SW-CJ-2FD

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn TQ dòng khí thổi đứng SW-CJ-1FD

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp dùng soi vải

Kính lúp dùng soi vải

Model: KLSV

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi điện tử Dino phóng đại 500 lần Dino-2Mp-500X

Zalo: 0947 166 718

Bộ dụng cụ làm tiêu bản mẫu cho học sinh

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR tủ đôi 2 người Sugold S-PCR-2

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR đơn 1 người Sugold S-PCR-1

Zalo: 0947 166 718

Đèn LED và mạch nguồn dùng cho kính lúp công nghiệp

Zalo: 0947 166 718

Mạch nguồn đèn Led kính lúp công nghiệp

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi linh kiện SZMN645-B1

Kính hiển vi soi linh kiện SZMN645-B1

Model: SZMN645-B1

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi điện tử Camera 14Mp SM-14Mp
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone