Zalo: 0947 166 718

Lam kính và lamen ISO Lab Đức

Lam kính và lamen ISO Lab Đức

Model: Lam kính và lamen ISO Lab

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi phóng đại 45 lần Đức MSZ5000

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi sinh học 1 mắt 1000X Đức MML1400

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi 3 mắt Đức MBL2000-T

Kính hiển vi 3 mắt Đức MBL2000-T

Model: MBL2000-T

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi sinh học Đức MBL2000

Kính hiển vi sinh học Đức MBL2000

Model: MBL2000

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone