Zalo: 0947 166 718

TỦ ẤM CO2 HCP-258 (có CE)

TỦ ẤM CO2 HCP-258 (có CE)

Model: HCP-258 (có CE)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

TỦ ẤM CO2 HCP-258 (có CE)

TỦ ẤM CO2 HCP-258 (có CE)

Model: HCP-258 (có CE)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

TỦ ẤM CO2  HCP-168 (có CE)

TỦ ẤM CO2 HCP-168 (có CE)

Model: HCP-168 (có CE)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

TỦ ẤM CO2 HCP-80 (có CE)

TỦ ẤM CO2 HCP-80 (có CE)

Model: HCP-80 (có CE)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

TỦ ẤM CO2 HCP-168E (không có CE)

TỦ ẤM CO2 HCP-168E (không có CE)

Model: HCP-168E (không có CE)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm để bàn LX165T2R Code: BE12D0Z00

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm để bàn Haier LX165T2R Code: BE12E0Z00

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm để bàn Haier LX165T2R Code: BE11D0Z00

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm để bàn Haier LX165T2R Code: BE12C0Z00

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm Mini LX-50T2Z

Máy Ly Tâm Mini LX-50T2Z

Model: LX-50T2Z

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm Mini Haier LX-80T2Z

Máy Ly Tâm Mini Haier LX-80T2Z

Model: LX-80T2Z

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm Mini LX-120T2Z

Máy Ly Tâm Mini LX-120T2Z

Model: LX-120T2Z

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 type A2 Haier HR1500-IIA2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Haier type A2 HR1200-IIA2-D

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Haier type A2 HR1200-IIA2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Haier HR900-IIA2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 B2 HR40-IIB2

Tủ an toàn sinh học cấp 2 B2 HR40-IIB2

Model: HR40-IIB2

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Haier HR40-IIA2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Haier HR30-IIA2

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản 1378 lít cửa kính 2 đến 8 độ HYC-1378

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản 890 lít cửa kính 2 đến 8 độ HYC-940

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản Vac-xin 610 lít Haier HYC-610

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản vắc-xin Haier 290 lít HYC-290

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản vắc-xin Haier 360 lít cửa kính HYC-360

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo thuốc dược phẩm 118 lít cửa kính Haier HYC-118A

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản 68 lít cửa kính Haier HYC-68A

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản 68 lít Haier HYC-68

Tủ bảo quản 68 lít Haier HYC-68

Model: HYC-68

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu chuyên dụng 158 lít HXC-158 Haier

Zalo: 0947 166 718

Hộp bảo quản lạnh 4 độ C 11 lít Haier HZY-15ZA

Zalo: 0947 166 718

Hộp bảo quản lạnh 4 độ C 11 lít Haier HZY-15Z

Zalo: 0947 166 718

Hộp bảo quản lạnh 2 – 6 độ 5 lít Haier HZY-8ZA

Zalo: 0947 166 718

Hộp bảo quản lạnh 2 – 6 độ 5 lít Haier HZY-8Z

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản sinh phẩm -60 độ C 388 lít Haier DW-60W388

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản âm sâu -60 độ 258 lít Haier DW-60W258
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone