Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không

Máy cô quay chân không

Model: RE100-S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không  RE200-Pro

Máy cô quay chân không RE200-Pro

Model: RE200-Pro

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không RE100-Pro

Máy cô quay chân không RE100-Pro

Model: RE100-Pro

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm  DM0408

Máy ly tâm DM0408

Model: DM0408

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm   DM0412

Máy ly tâm DM0412

Model: DM0412

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm máuDM1224

Máy ly tâm máuDM1224

Model: DM1224

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao D1524R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm tốc độ cao D2012 Plus

Máy ly tâm tốc độ cao D2012 Plus

Model: D2012 Plus

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm  D1008

Máy ly tâm D1008

Model: D1008

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng 4 x 100ml,  DM0636

Máy ly tâm đa năng 4 x 100ml, DM0636

Model: DM0636

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4 ống 50ml, 4000 vòng/phút DM0424

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 24 ống 15ml, DM0424 (A24-15P)

Máy ly tâm 24 ống 15ml, DM0424 (A24-15P)

Model: DM0424 (A24-15P)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 8 ống 15ml, 4000 vòng/phút DM0408

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 6 ống 15ml, 5000 vòng/phút DM0506

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm tốc độ cao D3024

Máy ly tâm tốc độ cao D3024

Model: D3024

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ MS7-S

Máy khuấy từ MS7-S

Model: MS7-S

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Bếp gia nhiệt 380°C Dlab HP380-Pro

Bếp gia nhiệt 380°C Dlab HP380-Pro

Model: HP380-Pro

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt MS-H-ProA

Máy khuấy từ gia nhiệt MS-H-ProA

Model: MS-H-ProA

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt màn hình LED MS-H280-PRO

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt MS-H-S

Máy khuấy từ gia nhiệt MS-H-S

Model: MS-H-S

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt MS-H-PROT

Máy khuấy từ gia nhiệt MS-H-PROT

Model: MS-H-PROT

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ EcoStir mặt vuông Dlab

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt  MS7-H550-S

Máy khuấy từ gia nhiệt MS7-H550-S

Model: MS7-H550-S

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt MS10-H500-PRO

Máy khuấy từ gia nhiệt MS10-H500-PRO

Model: MS10-H500-PRO

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt HP500-PRO

Máy khuấy từ gia nhiệt HP500-PRO

Model: HP500-PRO

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt MS7-H550-PRO

Máy khuấy từ gia nhiệt MS7-H550-PRO

Model: MS7-H550-PRO

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không Dlab RE100-PRO

Máy cô quay chân không Dlab RE100-PRO

Model: RE100-PRO

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Pipet thể tích cố định DLab MicroPette

Pipet thể tích cố định DLab MicroPette

Model: MicroPette

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Pipet thay đổi thể tích DLab MicroPette

Pipet thay đổi thể tích DLab MicroPette

Model: MicroPette

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Pipet thể tích cố định Dlab TopPette

Zalo: 0947 166 718

Micropette thay đổi thể tích Dlab TopPette

Zalo: 0947 166 718

Pipet thay đổi thể tích DLab HiPette

Pipet thay đổi thể tích DLab HiPette

Model: HiPette

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng 4 x 100ml

Máy ly tâm đa năng 4 x 100ml

Model: DM0636

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4 ống 50ml 4000rpm DLab  DM0424

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 24 ống 15ml 4000rpm Dlab DM0424

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 8 ống 15ml 4000rpm DLab DM0408

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 6 ống 15ml 5000rpm DLab DM0506

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm microlit tốc độ cao Dlab D3024

Zalo: 0947 166 718

Block ổn nhiệt khô DLab HB150-S2

Block ổn nhiệt khô DLab HB150-S2

Model: HB150-S2

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone