Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Dlab DM0636

Máy ly tâm đa năng Dlab DM0636

Model: DM0636

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không kỹ thuật số 50 lít RE5000-E Dlab

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không kỹ thuật số 20 lít RE2000-E Dlab

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không kỹ thuật số 10 lít Dlab RE1000-E

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không kỹ thuật số 5 lít Dlab RE500-E

Zalo: 0947166718

Máy lắc 3D kỹ thuật số SK-L180-S

Máy lắc 3D kỹ thuật số SK-L180-S

Model: SK-L180-S

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy lắc 3D kỹ thuật số SK-D1810-S

Máy lắc 3D kỹ thuật số SK-D1810-S

Model: SK-D1810-S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm D2012S

Máy ly tâm D2012S

Model: D2012S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm siêu nhỏ Palm tốc độ cao D1012UA

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không RE5000-E

Máy cô quay chân không RE5000-E

Model: RE5000-E

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không RE2000-E

Máy cô quay chân không RE2000-E

Model: RE2000-E

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không RE1000-E

Máy cô quay chân không RE1000-E

Model: RE1000-E

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không RE500-E

Máy cô quay chân không RE500-E

Model: RE500-E

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ không gia nhiệt MS-C-S4

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ không gia nhiệt MS-C-S1

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt màn hình LED Dlab MS-M-S6

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt màn hình LED Dlab MS-M-S4

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt màn hình LED Dlab MS-H200-S6

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt màn hình LED Dlab MS-H280-S6

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt màn hình LED Dlab MS-H280-S4

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt kỹ thuật số Dlab MS-H-ProM

Zalo: 0947166718

Máy đồng hóa Dlab D-500

Máy đồng hóa Dlab D-500

Model: D-500

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không

Máy cô quay chân không

Model: RE100-S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không RE200-Pro

Máy cô quay chân không RE200-Pro

Model: RE200-Pro

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không RE100-Pro

Máy cô quay chân không RE100-Pro

Model: RE100-Pro

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm DM0408

Máy ly tâm DM0408

Model: DM0408

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm  DM0412

Máy ly tâm DM0412

Model: DM0412

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm máuDM1224

Máy ly tâm máuDM1224

Model: DM1224

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao D1524R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm tốc độ cao D2012 Plus

Máy ly tâm tốc độ cao D2012 Plus

Model: D2012 Plus

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm D1008

Máy ly tâm D1008

Model: D1008

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng 4 x 100ml, DM0636

Máy ly tâm đa năng 4 x 100ml, DM0636

Model: DM0636

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4 ống 50ml, 4000 vòng/phút DM0424

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 24 ống 15ml, DM0424 (A24-15P)

Máy ly tâm 24 ống 15ml, DM0424 (A24-15P)

Model: DM0424 (A24-15P)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 8 ống 15ml, 4000 vòng/phút DM0408

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 6 ống 15ml, 5000 vòng/phút DM0506

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm tốc độ cao D3024

Máy ly tâm tốc độ cao D3024

Model: D3024

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ MS7-S

Máy khuấy từ MS7-S

Model: MS7-S

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Bếp gia nhiệt 380°C Dlab HP380-Pro

Bếp gia nhiệt 380°C Dlab HP380-Pro

Model: HP380-Pro

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone