Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm mini Hermle  Z 207 M

Máy ly tâm mini Hermle Z 207 M

Model: Z 207 M

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm Hermle mini Z 167 M

Máy ly tâm Hermle mini Z 167 M

Model: Z 167 M

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm mini Hermle  Z 130M

Máy ly tâm mini Hermle Z 130M

Model: Z 130M

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm Hermle  Z 206 A

Máy ly tâm Hermle Z 206 A

Model: Z 206 A

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm Hermle  Z 207 H

Máy ly tâm Hermle Z 207 H

Model: Z 207 H

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm Hermle Z 207 A

Máy ly tâm Hermle Z 207 A

Model: Z 207 A

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm  Hermle đa năng ZK 496

Máy ly tâm Hermle đa năng ZK 496

Model: ZK 496

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm tốc độ cao  Z 36 HK

Máy ly tâm tốc độ cao Z 36 HK

Model: Z 36 HK

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm tốc độ cao  Z 32 HK

Máy ly tâm tốc độ cao Z 32 HK

Model: Z 32 HK

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 446 K

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 446 K

Model: Z 446 K

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 446

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 446

Model: Z 446

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Hermle  Z 366 K

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 366 K

Model: Z 366 K

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 366

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 366

Model: Z 366

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 327 K

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 327 K

Model: Z 327 K

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Hermle  Z 327

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 327

Model: Z 327

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng HERMLE  Z 307

Máy ly tâm đa năng HERMLE Z 307

Model: Z 307

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh rotor gốc 24 x 2ml Hermle Z 207 MK

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh rotor gốc 18 ống 2ml Hermle Z 207 MK

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh Hermle Z 207 MK Rotor

Máy ly tâm lạnh Hermle Z 207 MK Rotor

Model: Z 207 MK

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm lọc tách mẫu 10000 rpmHermle Sieva-2

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm tốc độ cao 30000 rpm Hermle Z 36 HK

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm Đức dùng cho ống mao dẫn Hermle Z 207 H

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm Đức đa năng 12x15ml Z 206 A Hermle

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm đa năng 6x50ml Đức Z 206 A Hermle

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm 8 ống x 15ml Đức Z 207 A Hermle
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone