Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm CO2 Labtech 324 lít có đèn UV LCO-365AI

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm CO2 Labtech 150 lít có đèn UV LCO-265AI

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm CO2 100 lít Labtech LCO-165AI

Tủ ấm CO2 100 lít Labtech LCO-165AI

Model: LCO-165AI

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm CO2 49 lít Labtech LCO-065AI

Tủ ấm CO2 49 lít Labtech LCO-065AI

Model: LCO-065AI

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ tiệt trùng UV 285 lít Labtech LUV-205S

Zalo: 0947 166 718

Tủ tiệt trùng có đèn UV 175 lít Hàn Quốc LUV-105S

Zalo: 0947 166 718

Tủ tiệt trùng có đèn UV 100 lít Hàn Quốc LUV-100S

Zalo: 0947 166 718

Tiệt trùng không khí nóng có đèn UV 100 lít Labtech

Zalo: 0947 166 718

Tủ tiệt trùng không khí nóng có đèn UV 56 lít Labtech

Zalo: 0947 166 718

Tủ tiệt trùng không khí nóng có đèn UV 35 lít Labtech

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy tiệt trùng khí nóng 100 lít Labtech LDO-100S

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy tiệt trùng khí nóng 56 lít Labtech LDO-060S

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy tiệt trùng khí nóng 32 lít Labtech LDO-030S

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh 10 lít Hàn Quốc LCI-011E

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh 50 lít Hàn Quốc LCI-051E

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh 30 lít Hàn Quốc LCI-031E

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh - tủ ủ BOD 840 lít Hàn Quốc LIB-840E

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh - tủ ủ BOD 490 lít Hàn Quốc LIB-500E

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh - tủ ủ BOD 250 lít Hàn Quốc LIB-250E

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh - tủ ủ BOD 150 lít Hàn Quốc LIB-150E

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh - tủ ủ BOD 840 lít Hàn Quốc LIB-840M

Zalo: 0947 166 718

Tủ ủ BOD 490 lít Hàn Quốc LIB-500M cài đặt chu trình

Zalo: 0947 166 718

Tủ ủ BOD 250 lít Hàn Quốc LIB-250M cài đặt chu trình

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh 150 lít Labtech LIB-150M cài đặt chu trình

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 300 lít 70 độ Hàn Quốc LIB-300M

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 150 lít 70 độ Hàn Quốc LIB-150M

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 80 lít 70 độ Labtech LIB-080M

Tủ ấm 80 lít 70 độ Labtech LIB-080M

Model: LIB-080M

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 56 lít 70 độ Labtech Hàn Quốc LIB-060M

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 32 lít 70 độ Labtech Hàn Quốc LIB-030M

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm 10 lít Labtech Hàn Quốc LIB-010M

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn 1.5m Labtech LCB-1502H dòng khí thổi ngang
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone