Zalo: 0947 166 718

Bút Đo  HANNA pH/Nhiệt Độ  HI98128

Bút Đo HANNA pH/Nhiệt Độ HI98128

Model: HI98128

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bút Đo HANNA pH/Nhiệt Độ  HI98127

Bút Đo HANNA pH/Nhiệt Độ HI98127

Model: HI98127

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bút Đo HANNA pH/Nhiệt Độ HI98108

Bút Đo HANNA pH/Nhiệt Độ HI98108

Model: HI98108

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bút Đo HANNA pH Checker Plus HI98100

Bút Đo HANNA pH Checker Plus HI98100

Model: HI98100

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy đo đa chỉ tiêu nước Apera PC800

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH Apera - Mỹ pH800 có lưu dữ liệu

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ dẫn để bàn Apera - Mỹ EC700

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH để bàn Apera - Mỹ pH700

Zalo: 0947 166 718

Bút đo chỉ tiêu pH Apera PH60S

Bút đo chỉ tiêu pH Apera PH60S

Model: PH60S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bút đo chỉ tiêu pH trên da/ vải sợi, giấy Apera PH60F

Zalo: 0947 166 718

Bút đo ORP/nhiệt độ trong nước Apera ORP60

Zalo: 0947 166 718

Bút đo đa chỉ tiêu EC/TDS/độ mặn Apera EC60

Zalo: 0947 166 718

Bút đo độ dẫn/nhiệt độ bỏ túi Apera EC20

Zalo: 0947 166 718

Bút đo độ mặn Apera bỏ túi Salt20

Zalo: 0947 166 718

Bút đo TDS bỏ túi Apera TDS20

Bút đo TDS bỏ túi Apera TDS20

Model: TDS20

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bút đo pH bỏ túi Apera - Mỹ pH20

Zalo: 0947 166 718

Bút đo pH bỏ túi thông minh Apera PH60F-Z

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH cầm tay APERA – Mỹ pH400S

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH cầm tay Apera - Mỹ pH400

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH dùng trong nước thải Apera pH850-WW

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH cầm tay đo mẫu bán rắn Mỹ Apera PH850-SS

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH đo trực tiếp trong đất Apera PH850-SL

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH dùng đo nước sạch PH850-PW

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH dùng đo trong ống nghiệm PH850-MS

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH dùng đo dung dịch bazơ mạnh và kiềm Apera pH850-SB

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH cầm tay dùng trong dung dịch axit mạnh pH850-HF

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH dùng trong sữa Apera pH850-DP

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH dùng trong thực phẩm Apera pH850-BS

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH cầm tay Mỹ Apera pH850 dùng trong đồ uống

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH cầm tay Mỹ Apera pH850

Máy đo pH cầm tay Mỹ Apera pH850

Model: pH850

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ dẫn/TDS/độ mặn/nhiệt độ Apera EC950

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH/mV/nhiệt độ để bàn Apera pH950

Zalo: 0947 166 718

Máy đo đa chỉ tiêu nước Apera PC910

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ dẫn/TDS/độ mặn/nhiệt độ Apera EC910

Zalo: 0947 166 718

Máy đo pH/mV/nhiệt độ để bàn Apera pH910
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone