Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 171 đèn Led

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 170 đèn Led

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 168 đèn Led

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 167 đèn Led

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 166

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 166

Model: OCM 166

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 165

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 165

Model: OCM 165

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 161

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 161

Model: OCM 161

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi mẫu phóng đại 1000 lần Dino thân cài

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi sinh học 2 mắt CXL-22

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi sinh học 2 mắt XSP-15B

Kính hiển vi sinh học 2 mắt XSP-15B

Model: XSP-15B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZ6745-J2

Zalo: 0947 166 718

Bộ vệ sinh kính hiển vi

Bộ vệ sinh kính hiển vi

Model: BSVK

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera CLX-33

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi sinh học học sinh XSP-200E

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050T-B4

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050T-B3

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050T-B3

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050T-B2

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050T-B1

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần  ST8050-STL2

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần  ST8050-STL1

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-S7

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-J4L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-J3L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-J2

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-J1

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-B9L

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-B8LS

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-B7

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-B6

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-B5

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-B4

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-B3

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-B2

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 8 đến 50 lần ST8050-B1

Zalo: 0947 166 718

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt BScope BS.1152-PLi/4N

Zalo: 0947 166 718

Kính Hiển Vi Sinh Học 3 Mắt BScope BS.1153-PLi

Zalo: 0947 166 718

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt BScope BS.1152-PLi

Zalo: 0947 166 718

Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt BScope BS.1151-PL

Zalo: 0947 166 718

Kính Hiển Vi Sinh Học 3 Mắt BScope BS.1153-EPLi
12
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone