Zalo: 0947 166 718

Máy lấy mẫu không khí sinh học Biobase BK-BAS-V

Zalo: 0947 166 718

Máy lấy mẫu không khí sinh học Biobase BK-BAS-IV

Zalo: 0947 166 718

Máy đếm hạt tiểu phân trong hạt bụi  PCE-PCO 1

Zalo: 0947 166 718

Lấy mẫu đa dụng dài 30cm thép không gỉ Buerkle 5383-1000

Zalo: 0947 166 718

Lấy mẫu dài 80cm thép không gỉ Buerkle 5382-0080

Zalo: 0947 166 718

Lấy mẫu dài 40cm thép không gỉ Buerkle 5382-0040

Zalo: 0947 166 718

ấy mẫu đa dụng 5 ngăn chứa dài 150cm Buerkle 5316-0150

Zalo: 0947 166 718

Lấy mẫu đa dụng 85cm Buerkle 5316-0085 thép không gỉ/PTFE

Zalo: 0947 166 718

Lấy mẫu đa dụng 55cm Buerkle 5316-0055 thép không gỉ/PTFE

Zalo: 0947 166 718

Lấy mẫu đa dụng 5 ngăn chứa Buerkle 5317-1150 nhôm

Zalo: 0947 166 718

Lấy mẫu đa dụng 3 ngăn chứa Buerkle 5317-1085 nhôm

Zalo: 0947 166 718

Lấy mẫu đa dụng 3 ngăn chứa Buerkle 5317-1058 nhôm

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu 5 ngăn chứa Buerkle dài 150cm nhôm 5317-2150

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu 3 ngăn chứa Buerkle 5317-2085

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu 3 ngăn chứa Buerkle 5317-2055

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu lỏng Buerkle 5315 PP trong suốt

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu nước thủ công Buerkle 5354-3000

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu nước thủ công Buerkle 5354-0050

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu nước thủ công Buerkle 5354-5050

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu nước thủ công Buerkle 5354-4100

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy đất Buerkle Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1045

Dụng cụ lấy đất Buerkle Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1045

Model: Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1045

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1040

Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1040

Model: 5350-1005 + 5350-1040

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1035

Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1035

Model: 5350-1005 + 5350-1035

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1030

Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1030

Model: 5350-1005 + 5350-1030

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1025

Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1025

Model: 5350-1005 + 5350-1025

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1020

Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1020

Model: 5350-1005 + 5350-1020

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1015

Dụng cụ lấy đất Buerkle 5350-1005 + 5350-1015

Model: 5350-1005 + 5350-1015

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy đất 118cm Buerkle 5350-5018

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy đất 81cm Buerkle 5350-5012

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy đất 81cm Buerkle 5350-5006

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy đất 56cm Buerkle 5350-5003

Zalo: 0947 166 718

Cây xiên lấy mẫu dài 2m 4 khoang chứa TQ XLM-4

Zalo: 0947 166 718

Cây lấy mẫu dài 1m 3 khoang chứa TQ XLM-3

Zalo: 0947 166 718

Cây lấy mẫu dài 20 cm TQ XLM-20

Cây lấy mẫu dài 20 cm TQ XLM-20

Model: XLM-20

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Xiên lấy mẫu dài 30cm Inox TQ XLM-30

Zalo: 0947 166 718

Xiên lấy mẫu 50cm Inox TQ XLM-50

Xiên lấy mẫu 50cm Inox TQ XLM-50

Model: XLM-50

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone