Zalo: 0947 166 718

Bẫy lạnh dòng khí Cold Trap -80 độ SH Scientific SH-WB-5GDR

Zalo: 0947 166 718

Bẫy lạnh dòng khí Cold Trap -40 độ SH Scientific SH-WB-5GDR

Zalo: 0947 166 718

Bẫy lạnh 4.2 lít -70 độ LK Lab Korea CTB80

Zalo: 0947 166 718

Bẫy lạnh Hàn Quốc -40 độ LK Lab Korea CTB40

Zalo: 0947 166 718

Bẫy lạnh dòng khí Cold Trap -40 độ Labtech LCT-109

Zalo: 0947 166 718

Bẫy lạnh dòng khí Cold Trap -25 độ Labtech LCT-105

Zalo: 0947 166 718

Thiết bị làm lạnh dòng khí -80 độ Cold Trap Daihan WCT-80

Zalo: 0947 166 718

Thiết bị làm lạnh dòng khí -40 độ Cold Trap Daihan WCT-40
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone