Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 120 lít  BKQ-B120BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 100 lít BKQ-B100BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 75 lít BKQ-B75BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 50 lít  BKQ-B50BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z360H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z300H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z200H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z150H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 24 lít Biobase BKM-Z24N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 18 lít Biobase BKM-Z18N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 12 lít Biobase BKM-Z12N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 120 lít Biobase BKQ-B120L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 100 lít Biobase BKQ-B100L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 75 lít Biobase BKQ-B75L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 50 lít Biobase BKQ-B50L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn dòng B 80 lít Biobase BKM-Z80B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn dòng B 60 lít Biobase BKM-Z60B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng B 45 lít Biobase BKM-Z45B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng B 23 lít Biobase BKM-ZB

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng B 18 lít Biobase BKM-ZA

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít Biobase BKQ-Z100L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 75 lít Biobase BKQ-Z75L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 50 lít Biobase BKQ-Z50L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 30 lít Biobase BKQ-Z30L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp trùng tự động 35 lít có sấy khô Jibimed SAT-35D

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động Jibimed 35 lít LS-35HD

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 100 lít Hàn Quốc AC-100

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 80 lít Hàn Quốc AC-80

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 60 lít tự động Hàn Quốc AC-60

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 45 lít Hàn Quốc AC-45

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 24 lít để bàn Biobase BKM-Z24N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 18 lít để bàn Biobase BKM-Z18N
123
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone