Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn 24 lít Jibimed TM-XD24D

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn 20 lít Jibimed TM-XD20D

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít Jibimed LS-100HG

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 75 lít Jibimed LS-75HG

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng  50 lít Jibimed LS-50HG

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 35 lít Jibimed LS-35HG

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 24 lít BKM-P24I

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 18 lít BKM-P18I

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 24 lít BKM-P24II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 18 lít BKM-P18II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 24 lít BKM-P24III

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 18 lít BKM-P18III

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 120 lít  BKQ-B120BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 100 lít BKQ-B100BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 75 lít BKQ-B75BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 50 lít  BKQ-B50BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z360H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z300H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z200H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z150H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 24 lít Biobase BKM-Z24N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 18 lít Biobase BKM-Z18N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 12 lít Biobase BKM-Z12N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 120 lít Biobase BKQ-B120L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 100 lít Biobase BKQ-B100L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 75 lít Biobase BKQ-B75L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 50 lít Biobase BKQ-B50L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn dòng B 80 lít Biobase BKM-Z80B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn dòng B 60 lít Biobase BKM-Z60B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng B 45 lít Biobase BKM-Z45B
123
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone