Zalo: 0947 166 718

Bình chứa Nitơ lỏng bảo quản mẫu 50 lít Haier YDS-50-125

Zalo: 0947 166 718

Bình chứa Nitơ lỏng bảo quản mẫu 47 lít Haier YDS-47-127

Zalo: 0947 166 718

Bình đựng Ni-tơ lỏng 35 lít bảo quản mẫu Haier YDS-35-125

Zalo: 0947 166 718

Bình đựng Ni-tơ lỏng 30 lít bảo quản mẫu Haier YDS-30-125

Zalo: 0947 166 718

Bình đựng Ni-tơ lỏng 10 lít bảo quản mẫu Haier YDS-10-125
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone