Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -25oC, 568 lít (tủ nằm) MD-25W568

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -25oC, 368 lít (tủ nằm) MD-25W368

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -25oC, 288 lít (tủ nằm)  MD-25W288

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -25oC, 518 lít (tủ đứng) MD-25L518

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -25oC , 308 lít (tủ đứng) MD-25L308

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -40oC, 301 lít (tủ nằm) MD-40W301

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -40oC, 518 lít (tủ đứng)  MD-40L518

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -40oC , 308 lít (tủ đứng)

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86oC , 108 lít (tủ đứng)  MD-86L108

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86oC , 458 lít (tủ đứng) MD-86L458

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86oC , 568 lít, màn hình cảm ứng (tủ đứng, 2 máy nén) MD-86L568BT

Tủ lạnh âm sâu -86oC , 568 lít, màn hình cảm ứng (tủ đứng, 2 máy nén) MD-86L568BT

Model: Tủ lạnh âm sâu -86oC , 568 lít, màn hình cảm ứng (tủ đứng, 2 máy nén)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm CO2 Haier 170 lít HCP-168

Tủ ấm CO2 Haier 170 lít HCP-168

Model: HCP-168

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm CO2 Haier 258 lít HCP-258

Tủ ấm CO2 Haier 258 lít HCP-258

Model: HCP-258

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

TỦ ẤM CO2 HCP-258 (có CE)

TỦ ẤM CO2 HCP-258 (có CE)

Model: HCP-258 (có CE)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

TỦ ẤM CO2 HCP-258 (có CE)

TỦ ẤM CO2 HCP-258 (có CE)

Model: HCP-258 (có CE)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

TỦ ẤM CO2  HCP-168 (có CE)

TỦ ẤM CO2 HCP-168 (có CE)

Model: HCP-168 (có CE)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

TỦ ẤM CO2 HCP-80 (có CE)

TỦ ẤM CO2 HCP-80 (có CE)

Model: HCP-80 (có CE)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

TỦ ẤM CO2 HCP-168E (không có CE)

TỦ ẤM CO2 HCP-168E (không có CE)

Model: HCP-168E (không có CE)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lắc có làm lạnh 228 lít Hàn Quốc HYSC SI-300RF

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lắc có làm lạnh 228 lít Hàn Quốc HYSC SI-300R

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lắc có làm lạnh 112 lít Hàn Quốc HYSC SI-100R

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lắc 112 lít Hàn Quốc HYSC SI-100

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lắc 150 lít Hàn Quốc HYSC SI-150

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lắc 64 lít Hàn Quốc HYSC SI-64

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh BOD 81 lít HYSC BI-81

Tủ ấm lạnh BOD 81 lít HYSC BI-81

Model: BI-81

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh BOD 150 lít HYSC BI-150

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh BOD 250 lít HYSC BI-250

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm Hàn Quốc 150 lít 60 độ HYSC DI-150

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm Hàn Quốc 81 lít 60 độ HYSC DI-81

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm Hàn Quốc 42 lít 60 độ HYSC DI-42

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh 250 lít Novapro PURICELL LOW 250

Tủ ấm lạnh 250 lít Novapro PURICELL LOW 250

Model: PURICELL_LOW 250

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh 150 lít Novapro PURICELL LOW 150

Tủ ấm lạnh 150 lít Novapro PURICELL LOW 150

Model: PURICELL_LOW 150

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh BOD thông minh 700 lít Witeg SWIR-700

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm lạnh BOD thông minh 420 lít Witeg SWIR-420
12
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone