Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh Trung Quốc SW-CJ-2FD

Tủ cấy vi sinh Trung Quốc SW-CJ-2FD

Model: SW-CJ-2FD

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn TQ dòng khí thổi đứng SW-CJ-1FD

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-1900V

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-1900V

Model: SH-HD-1900V

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc  SH-HD-1500V

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-1500V

Model: SH-HD-1500V

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-900V

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-900V

Model: SH-HD-900V

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn 1.5m Labtech LCB-1502H dòng khí thổi ngang

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn Hàn Quốc  LCB-1102HE  dòng khí thổi ngang

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn LCB-901V Hàn Quốc dòng khí thổi đứng

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh 1.8m Hàn Quốc LCB-0181V dòng khí thổi đứng

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn Hàn Quốc LCB-0101V 1 người thao tác

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh 1.2m Hàn Quốc LCB-1121VE dòng khí thổi đứng

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn TQ SW-CJ-1FD dòng khí thổi đứng

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh 1.5m Hàn Quốc LCB-1151VE dòng khí thổi đứng

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh 1.5m Hàn Quốc LCB-1151VE dòng khí thổi đứng

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh 1.2m Hàn Quốc LCB-1121VE dòng khí thổi đứng

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn 1.2m Hàn Quốc LCB-1121VE

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn Hàn Quốc LCB-1101VE

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đôi TQ dòng khí thổi đứng

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn TQ dòng khí thổi đứng
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone