Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ 1 chùm tia có phần mềm LI-721 S

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ 1 chùm tia vi xử lý  LI-721

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) LI-5310

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ Nano LI-5210

Máy quang phổ Nano LI-5210

Model: LI-5210

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ Nano LI-5102

Máy quang phổ Nano LI-5102

Model: LI-5102

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ Nano   LI-5100

Máy quang phổ Nano LI-5100

Model: LI-5100

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ hai chùm tia (double beam)  LI-3001

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS  LI-294

Máy quang phổ UV-VIS LI-294

Model: LI-294

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS hai chùm tia (Double beam) LI-2802 R

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS hai chùm tia (Double beam) LI-2702

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS hai chùm tia (Double beam) LI-2704

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS   LI-295

Máy quang phổ UV-VIS LI-295

Model: LI-295

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ khả kiến (VIS) LI-730

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-V1600G

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-V1600G

Model: BK-V1600G

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV/VIS  Biobase: BK-UV1600G

Máy quang phổ UV/VIS Biobase: BK-UV1600G

Model: BK-UV1600G

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV/VIS Biobase  BK-V1000G

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-V1000G

Model: BK-V1000G

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-UV1000G

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-UV1000G

Model: BK-UV1000G

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ   Biobase  BK-S390

Máy quang phổ Biobase BK-S390

Model: BK-S390

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quét quang phổ UV/VIS Biobase BK-S380

Zalo: 0947 166 718

Máy quét quang phổ UV/VIS Biobase BK-S360

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS LKLab OPTIZEN POP-S

Máy quang phổ UV-VIS LKLab OPTIZEN POP-S

Model: OPTIZEN POP-S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ VIS Khả kiến LKLab OPTIZEN POP-V

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS 2 chùm tia LKLab OPTIZEN ALPHA

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ đo nước UV-VIS LK Lab OPTIZEN QX

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ đo nước VIS LK Lab OPTIZEN QX-V

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ định lượng PROTEIN / DNA / OD600 Micro OPTIZEN NanoQ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ định lượng PROTEIN / DNA / OD600 OPTIZEN NanoQ Plus

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ định lượng PROTEIN / DNA OPTIZEN NanoQ Lite

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ định lượng PROTEIN DNA Elisa MRX A2000

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS 1 chùm tia 190-1000nm  SP-UV1100

Zalo: 0947 166 718

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1500

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ so màu Trung Quốc UV-VIS 752

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ so màu 722

Máy quang phổ so màu 722

Model: 722

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ khả kiến một chùm tia 722N Genius

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV- VIS 752

Máy quang phổ UV- VIS 752

Model: 752

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV- VIS 754

Máy quang phổ UV- VIS 754

Model: 754

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ 1 chùm tia 320-1000nm DLab SP-V1100
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone