Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR tủ đôi 2 người Sugold S-PCR-2

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR đơn 1 người Sugold S-PCR-1

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 BSC-1800IIA2-Pro

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 BSC-1800IIA2-Pro

Model: BSC-1800IIA2-Pro

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Biobase BSC-1300IIA2-Pro

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Biobase BSC-1100IIA2-Pro

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học Class Ⅱ A2 1m9 Hàn Quốc SH-HD-1900B

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học Class Ⅱ A2 1m5 Hàn Quốc SH-HD-1500B

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học Class Ⅱ A2 900cm Hàn Quốc SH-HD-900B

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 type A2 Haier HR1500-IIA2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Haier type A2 HR1200-IIA2-D

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Haier type A2 HR1200-IIA2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Haier HR900-IIA2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 B2 HR40-IIB2

Tủ an toàn sinh học cấp 2 B2 HR40-IIB2

Model: HR40-IIB2

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Haier HR40-IIA2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Haier HR30-IIA2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Novapro PURICUBE NEO 1800

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Novapro PURICUBE NEO 1500

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Novapro PURICUBE NEO 1200

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 Novapro PURICUBE NEO 900

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR 1m Biobase PCR1000

Tủ thao tác PCR 1m Biobase PCR1000

Model: Model: PCR1000

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR 0.8m Biobase PCR800

Tủ thao tác PCR 0.8m Biobase PCR800

Model: PCR800

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR 1.2m Biobase PCR1300

Tủ thao tác PCR 1.2m Biobase PCR1300

Model: PCR1300

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR 1.3m Biobase PCR1300

Tủ thao tác PCR 1.3m Biobase PCR1300

Model: PCR1300

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR 1.5m Biobase PCR1500

Tủ thao tác PCR 1.5m Biobase PCR1500

Model: PCR1500

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn vi sinh cấp II loại B2 1.8m Hàn Quốc  LCB-0183B-B2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp II loại B2 1.5m Labtech LCB-0153B-B2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp II loại B2 1.2m Hàn Quốc LCB-0123B-B2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn vi sinh cấp II loại B2 0.9m Labtech LCB-0103B-B2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn vi sinh cấp II loại B2 Hàn Quốc LCB-1503B-B2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp II loại B2 1.2m LCB-1203B-B2

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp II loại B2 Hàn Quốc LCB-903B-B2

Zalo: 0947 166 718

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại B2 Biobase BSC-1500IIB2-X

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại B2 Biobase BSC-1300IIB2-X

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại B2 Biobase BSC-1100IIB2-X

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2 Biobase BSC-2000IIA2-X

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2 Biobase BSC-1800IIA2-X

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2 Biobase BSC-1500IIA2-X

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2 Biobase BSC-1300IIA2-X

Zalo: 0947 166 718

Tủ an toàn sinh học 2 vị trí cấp 2 Biobase BSC-1100IIA2-X
12
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone