Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 24 lít Biobase BKM-Z24N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 18 lít Biobase BKM-Z18N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng N 12 lít Biobase BKM-Z12N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn dòng B 80 lít Biobase BKM-Z80B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn dòng B 60 lít Biobase BKM-Z60B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng B 45 lít Biobase BKM-Z45B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng B 23 lít Biobase BKM-ZB

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ 50 lít Jibimed LS-50LD

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn 24 lít Jibimed TM-XB24J

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn 20 lít Jibimed TM-XB20J

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn 24 lít Jibimed TM-T24J

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn TQ 24 lít kiểu cơ YX-24LM

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn TQ 18 lít kiểu cơ YX-18LM

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn 24 lít TQ YX-24LDJ Jibimed

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn 18 lít TQ
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone