Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu chuyên dụng 158 lít HXC-158 Haier

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản máy chuyên dụng Arctiko 523 lít  BBR 500-D

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu 352 lít Arctiko BBR 300-D Làm lạnh kép

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu 523 lít Arctiko BBR 500

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu chuyên dụng 352 lít Arctiko BBR 300

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản máu 94 lít Arctiko BBR 100-D

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu 94 lít Arctiko BBR 100

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản máu chuyên dụng 608 lít Haier HXC-608B

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu Haier chuyên dụng 1308 lít HXC-1308B

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu Haier chuyên dụng 1308 lít HXC-1308

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản máu chuyên dụng 608 lít Haier HXC-608

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản trữ máu chuyên dụng 358 lít Haier HXC-358B

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản máu chuyên dụng 358 lít Haier HXC-358

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản trữ máu chuyên dụng 158 lít Haier HXC-158B

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu chuyên dụng 158 lít Haier HXC-158

Zalo: 0947 166 718

Tủ trữ máu chuyên dụng 1369 lít Haier HXC-1369

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản máu chuyên dụng 629 lít Haier HXC-629

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản máu chuyên dụng 429 lít Haier HXC-429

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu chuyên dụng 149 lít HAIER HXC-149
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone