Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn 24 lít Jibimed TM-XD24D

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng để bàn 20 lít Jibimed TM-XD20D

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít Jibimed LS-100HG

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 75 lít Jibimed LS-75HG

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng  50 lít Jibimed LS-50HG

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 35 lít Jibimed LS-35HG

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp trùng tự động 35 lít có sấy khô Jibimed SAT-35D

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động Jibimed 35 lít LS-35HD

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp trùng sấy khô tự động 100 lít Jibimed SAT-100D

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp trùng sấy khô tự động 75 lít Jibimed SAT-75D

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp trùng sấy khô tự động 50 lít Jibimed SAT-50D

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp trùng sấy khô tự động 35 lít Jibimed SAT-35D

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 100 lít Jibimed LS-100HD

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 50 lít Jibimed LS-50HD

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 35 lít Jibimed LS-35HD

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp dụng cụ 100 lít Jibimed kiểu cơ LS-100HJ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 75 lít kiểu cơ Jibimed LS-75HJ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 50 lít kiểu cơ Jibimed LS-50HJ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 35 lít kiểu cơ Jibimed LS-35HJ
12
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone