Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 938 LÍT BIOBASE BDF-60V938

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 808 LÍT BIOBASE BDF-60V808

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 708 LÍT BIOBASE BDF-60V708

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 598 LÍT BIOBASE BDF-60V608

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60℃ 30 LÍT BIOBASE BDF-60V30

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 458 lít  BIOBASE BDF-60H458

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 320 lít  BIOBASE BDF-60H318

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 218 lít  BIOBASE BDF-60H218

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 118 lít  BIOBASE BDF-60H118A

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -60 độ 60 lít  BIOBASE BDF-60H58

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản sinh phẩm -60 độ C 388 lít Haier DW-60W388

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản âm sâu -60 độ 258 lít Haier DW-60W258

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản sinh phẩm -60 độ 138 lít Haier DW-60W138
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone