Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR tủ đôi 2 người Sugold S-PCR-2

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR đơn 1 người Sugold S-PCR-1

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR 1m Biobase PCR1000

Tủ thao tác PCR 1m Biobase PCR1000

Model: Model: PCR1000

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR 0.8m Biobase PCR800

Tủ thao tác PCR 0.8m Biobase PCR800

Model: PCR800

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR 1.2m Biobase PCR1300

Tủ thao tác PCR 1.2m Biobase PCR1300

Model: PCR1300

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR 1.3m Biobase PCR1300

Tủ thao tác PCR 1.3m Biobase PCR1300

Model: PCR1300

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ thao tác PCR 1.5m Biobase PCR1500

Tủ thao tác PCR 1.5m Biobase PCR1500

Model: PCR1500

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone