Zalo: 0947 166 718

Tủ hút hóa chất có ống hút và đèn UV 1m FH1000(A)

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút hóa chất có ống hút và đèn UV 1.2m FH1200(A)

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút hóa chất có ống hút và đèn UV 1.5m FH1500(A)

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút hóa chất Biobase có ống hút và đèn UV FH1800(A)

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút hóa chất Biobase có đường ống 1m  FH1000(E)

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút hóa chất Biobase có đường ống 1.2m FH1200(E)

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút hóa chất Biobase có đường ống 1.5m FH1500(E)

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút hóa chất Biobase có đường ống 1.8m FH1800(E)

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút khí độc Biobase 1m FH1000(X)

Tủ hút khí độc Biobase 1m FH1000(X)

Model: FH1000(X)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút khí độc Biobase 1.2m FH1200(X)

Tủ hút khí độc Biobase 1.2m FH1200(X)

Model: FH1200(X)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút khí độc Biobase 1.5m FH1500(X)

Tủ hút khí độc Biobase 1.5m FH1500(X)

Model: FH1500(X)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ hút khí độc Biobase 1.8m FH1800(X)

Tủ hút khí độc Biobase 1.8m FH1800(X)

Model: FH1800(X)

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone