Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi 3 mắt phản pha phóng đại 1000 lần Novex 86.341

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi 2 mắt phản pha 1000 Novex 86.325

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi phản pha 2 mắt IS.1158-PLPHi

Kính hiển vi phản pha 2 mắt IS.1158-PLPHi

Model: IS.1158-PLPHi

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi phản pha có đầu kết nối Camera IS.1159-PLPHi

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi trường tối phản pha nền đen Euromex

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược phản pha Hà Lan OX.2003-PLPH

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược phản pha Hà Lan

Kính hiển vi soi ngược phản pha Hà Lan

Model: OX.2053-PLPH

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone