Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy chân không 24 lít Trung Quốc DZ-1BCII  (Buồng Inox)

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy chân không 24 lít Trung Quốc DZ-1AII (Buồng Thép)

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 250 độ C Trung Quốc 136 lít 101-2AB (buồng Inox)

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 250 độ C Trung Quốc 71 lít 101-1AB (buồng Inox)

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 250 độ C Faithful 43 lít 101-0AB (buồng Inox)

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 250 độ C Faithful 136 lít 101-2A (buồng thép)

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 250 độ C Faithful 71 lít 101-1A (buồng thép)

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 250 độ C Faithful 43 lít 101-0A
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone