Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 16 lít sấy khô chân không SH-AC-16B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô chân không 18 lít SH-AC-18B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 23 lít sấy khô chân không SH-AC-23B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 23 lít 138 độ Hàn Quốc SH-AC-23N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 18 lít 138 độ Hàn Quốc SH-AC-18N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 16 lít để bàn Hàn Quốc SH-AC-16N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 8 lít để bàn Hàn Quốc SH-AC-8N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 128 lít Hàn Quốc SH-AC-128M

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít kiểu đứng SH Scientific SH-AC-100M

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 80 lít kiểu đứng SH Scientific SH-AC-80M

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 60 lít kiểu đứng SH Scientific SH-AC-60M
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone