Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh đa năng 4000rpm Hàn Quốc PURISPIN 22R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh đa năng 22000rpm Hàn Quốc PURISPIN 22R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4000 rpm 8 ống x 15ml Novapro VARISPIN 4A

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4000 rpm 4 x 100ml Novapro VARISPIN 4

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4000 rpm 24 ống x 15ml Novapro VARISPIN 4

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng 4000 rpm Novapro VARISPIN 6

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng 6000 rpm Angle Rotor

Máy ly tâm đa năng 6000 rpm Angle Rotor

Model: VARISPIN 6

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4000rpm Swing Rotor VARISPIN 12

Máy ly tâm 4000rpm Swing Rotor VARISPIN 12

Model: VARISPIN 12

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 12.000 rpm Novapro VARISPIN 12

Máy ly tâm 12.000 rpm Novapro VARISPIN 12

Model: VARISPIN 12

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh đa năng 5000rpm Novapro VARISPIN 12R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh đa năng 12000rpm Novapro VARISPIN 12R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng 4000rpm rotor văng Novapro VARISPIN 15

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm đa năng 6x85ml 15000rpm Novapro VARISPIN 15

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh đa năng 5000rpm rotor văng Novapro VARISPIN 15R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh đa năng 15000rpm Novapro VARISPIN 15R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh Rotor văng 13000rpm Novapro PURISPIN 18R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm microlit lạnh 18000rpm Roto góc Novapro PURISPIN 18R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh 15000rpm 24 ống 2ml Novapro PURISPIN 17R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh 18 ống 2ml Novapro PURISPIN 17R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh 24 ống 2ml 13000rpm Novapro PURISPIN 17R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 11000rpm 48 ống 0.2ml Novapro PURISPIN 15

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 12000rpm 30 ống 2ml Novapro PURISPIN 15

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 15000rpm 10 ống 5ml Novapro PURISPIN 15

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 24 ống 2ml 15000rpm Novapro PURISPIN 15
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone