Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm có khuấy từ Cleaver Scientific MAGFUGE

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm mini 12000 rpm Anh EZEESPIN-D

Máy ly tâm mini 12000 rpm Anh EZEESPIN-D

Model: EZEESPIN-D

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm mini 7000 rpm Cleaver Scientific EZEESPIN

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm Spindown 6000rpm Anh QUICKSPIN2

Máy ly tâm Spindown 6000rpm Anh QUICKSPIN2

Model: QUICKSPIN2

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm Spindown 5500rpm Anh CSL-MULTIFUGE

Máy ly tâm Spindown 5500rpm Anh CSL-MULTIFUGE

Model: CSL-MULTIFUGE

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm Spindown 6000rpm Anh QUICKSPINPLUS

Máy ly tâm Spindown 6000rpm Anh QUICKSPINPLUS

Model: QUICKSPINPLUS

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone