Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH VẮC XIN THÔNG MINH 2-8 độ HYC-61

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH VẮC XIN THÔNG MINH 2- 8 độ HYC-361

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản 1378 lít cửa kính 2 đến 8 độ HYC-1378

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản 890 lít cửa kính 2 đến 8 độ HYC-940

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản Vac-xin 610 lít Haier HYC-610

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản vắc-xin Haier 290 lít HYC-290

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản vắc-xin Haier 360 lít cửa kính HYC-360

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo thuốc dược phẩm 118 lít Haier HYC-118

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo thuốc dược phẩm 118 lít cửa kính Haier HYC-118A

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản 68 lít cửa kính Haier HYC-68A

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản 68 lít Haier HYC-68

Tủ bảo quản 68 lít Haier HYC-68

Model: HYC-68

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản 1 đến 10 độ 322 lít Arctiko LR 270-2

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ Arctiko LR 660-2

Zalo: 0947 166 718

	 Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ 1381 lít Arctiko LR 1400

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ 515 lít Arctiko LR 500

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ 346 lít Arctiko LR 300

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ 1381 lít Arctiko PR 1400

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 628 lít Arctiko PR 700

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ 515 lít Arctiko PR 500

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ 94 lít Arctiko PR 100

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản Haier 360 lít HYC-360

Tủ bảo quản Haier 360 lít HYC-360

Model: HYC-360

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, dược phẩm 260 lít HYC-260

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản Vắc-xin, sinh phẩm Haier 118 lít (cửa kính)

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản Vắc-xin, sinh phẩm Haier 118 lít

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản Vắc-xin, sinh phẩm Haier 68 lít  (cửa kính)

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản Vắc-xin, sinh phẩm Haier 68 lít

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản Vắc-xin, sinh phẩm Haier chuyên dụng 150 lít
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone