Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn (thấu kính trắng, tròn)  8066C-10X

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn (kiểu kính nhỏ gọn, loại xịn)  8066D-3X12

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp kẹp bàn (thấu kính xanh, loại xịn) 8066A-5X-D2X (8066D2LED)

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp kẹp bàn (thấu kính trắng, loại xịn) 8066A-10X-D2

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp kẹp bàn (thấu kính trắng, loại xịn) 8066A-5X-D2

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn thân cọc 3X Hàn Quốc SK102L3

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn thân cọc 5X Hàn Quốc SK102L5

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn thân cọc 8X Hàn Quốc SK102L8

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn phóng đại 8 lần thân gấp SK102L-B8

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn phóng đại 8X Hàn Quốc SK102A08

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn phóng đại 5X Hàn Quốc SK102A05

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn phóng đại 3X Hàn Quốc SK102A03

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn thân cọc 10X thấu kính vuông LT-86H

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp công nghiệp để bàn 10X thấu kính vuông trắng LT-86I

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp công nghiệp để bàn 10X thấu kính vuông LT-86I

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn 20X thân gấp LT-86C 20X đèn led

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn 8X thân gấp LT-86C 8X đèn led

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn 15X thân gấp LT-86C 15X đèn led

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn 3X đèn Led LT-86C 3X Led

Kính lúp để bàn 3X đèn Led LT-86C 3X Led

Model: LT-86C 3X Led

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn 20X đèn huỳnh quang LT-86C 20X HQ

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn 15X đèn huỳnh quang LT-86C 15X HQ

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp công nghiệp để bàn 10X đèn huỳnh quang LT-86C 10X HQ

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn 8X đèn huỳnh quang LT-86C 8X HQ

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn loại thân gấp 5X LT-86C HQ

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn công nghiệp LT-86B 20X Led

Kính lúp để bàn công nghiệp LT-86B 20X Led

Model: LT-86B 20X Led

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp công nghiệp loại để bàn 15X LT-86B LED

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn công nghiệp 8X đèn Led LT-86B

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn công nghiệp LT-86B 20X HQ

Kính lúp để bàn công nghiệp LT-86B 20X HQ

Model: LT-86B 20X HQ

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn công nghiệp LT-86B 15X HQ

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp công nghiệp loại để bàn 8X LT-86B(HQ)

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn thân cọc LT-86H 10X (kính vuông trắng)

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn LT-86D 10X (đèn led)

Kính lúp để bàn LT-86D 10X (đèn led)

Model: LT-86D 10X

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn thân gấp LT-86C 10X (đèn led)

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn thân gấp LT-86C 5X (đèn led)

Zalo: 0947 166 718

Kính lúp để bàn thân cọc LT-86B 10X (đèn led)
12
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone