Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Dlab DM0636

Máy ly tâm đa năng Dlab DM0636

Model: DM0636

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm D2012S

Máy ly tâm D2012S

Model: D2012S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm siêu nhỏ Palm tốc độ cao D1012UA

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm  DM0408

Máy ly tâm DM0408

Model: DM0408

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm   DM0412

Máy ly tâm DM0412

Model: DM0412

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm máuDM1224

Máy ly tâm máuDM1224

Model: DM1224

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao D1524R

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm tốc độ cao D2012 Plus

Máy ly tâm tốc độ cao D2012 Plus

Model: D2012 Plus

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm  D1008

Máy ly tâm D1008

Model: D1008

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng 4 x 100ml,  DM0636

Máy ly tâm đa năng 4 x 100ml, DM0636

Model: DM0636

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4 ống 50ml, 4000 vòng/phút DM0424

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 24 ống 15ml, DM0424 (A24-15P)

Máy ly tâm 24 ống 15ml, DM0424 (A24-15P)

Model: DM0424 (A24-15P)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 8 ống 15ml, 4000 vòng/phút DM0408

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 6 ống 15ml, 5000 vòng/phút DM0506

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm tốc độ cao D3024

Máy ly tâm tốc độ cao D3024

Model: D3024

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng 4 x 100ml

Máy ly tâm đa năng 4 x 100ml

Model: DM0636

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 4 ống 50ml 4000rpm DLab  DM0424

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 24 ống 15ml 4000rpm Dlab DM0424

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 8 ống 15ml 4000rpm DLab DM0408

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm 6 ống 15ml 5000rpm DLab DM0506

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm microlit tốc độ cao Dlab D3024

Zalo: 0947 166 718

Block ổn nhiệt khô DLab HB150-S2

Block ổn nhiệt khô DLab HB150-S2

Model: HB150-S2

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm 6 ống 50ml Dlab DM0412 hiển thị LCD

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm spindown 7000 rpm Dlab D1008

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm tốc độ cao 15000 rpm Dlab D2012 Plus

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm 12 ống 10ml Dlab DM0412 hiển thị LCD

Zalo: 0947 166 718

Máy li tâm 12 ống 10ml 6 ống 15ml Dlab DM0412S
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone