Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô tự động,100 lít DGL-100G

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô tự động, 75 lít  DGL-75G

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô tự động, 50 lít  DGL-50G

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng có sấy tự động 35 lít DGL-35G

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô tự động, 100 lít DGL-100X

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô tự động, 75 lít  DGL-75X

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô tự động, 50 lít  DGL-50X

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng có sấy 35 lít DGL-35X

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng  100 lít DGL-100B

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít DGL-100B

Model: DGL-100B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 75 lít DGL-75B

Nồi hấp tiệt trùng 75 lít DGL-75B

Model: DGL-75B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 50 lít DGL-50B

Nồi hấp tiệt trùng 50 lít DGL-50B

Model: DGL-50B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 35 lít  DGL-35B

Nồi hấp tiệt trùng 35 lít DGL-35B

Model: DGL-35B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 8 lít  DGT-8B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 45 lít DGT-45B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 23 lít DGT-23B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 18 lít  DGT-18B
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone