Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy chân không Hàn Quốc 100 lít LAC-5105SP (class S)

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy chân không Hàn Quốc 80 lít LAC-5085SP (class S)

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy chân không Hàn Quốc 60 lít LAC-5065SP (class S)

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy chân không Hàn Quốc 40 lít LAC-5045SP (class S)

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít LAC-5100SD

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít LAC-5100SD

Model: LAC-5100SD

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 80 lít  LAC-5080SD

Nồi hấp tiệt trùng 80 lít LAC-5080SD

Model: LAC-5080SD

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 60 lít LAC-5060SD

Nồi hấp tiệt trùng 60 lít LAC-5060SD

Model: LAC-5060SD

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 40 lít LAC-5040SD

Nồi hấp tiệt trùng 40 lít LAC-5040SD

Model: LAC-5040SD

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone