Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi kết nối máy tính BB.4267 Hà Lan

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi 3 mắt bScope Euromex BS.1153-EPLi

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi sinh học bScope Hà Lan BS.1153-EPL 3 mắt

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi 3 mắt soi sinh học bScope Hà Lan BS.1153-PLi

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi 3 mắt Đức MBL2000-T

Kính hiển vi 3 mắt Đức MBL2000-T

Model: MBL2000-T

Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone