Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn TQ dòng khí thổi đứng SW-CJ-1FD

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-1900V

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-1900V

Model: SH-HD-1900V

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc  SH-HD-1500V

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-1500V

Model: SH-HD-1500V

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-900V

Tủ cấy vi sinh Hàn Quốc SH-HD-900V

Model: SH-HD-900V

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh 1.5m Hàn Quốc LCB-1151VE dòng khí thổi đứng

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh 1.2m Hàn Quốc LCB-1121VE dòng khí thổi đứng

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn Hàn Quốc LCB-1101VE

Zalo: 0947 166 718

Tủ cấy vi sinh đơn TQ dòng khí thổi đứng
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone