Zalo: 0947 166 718

Bộ vệ sinh kính hiển vi

Bộ vệ sinh kính hiển vi

Model: BSVK

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Trục bàn sa trượt cho kính hiển vi TBST

Zalo: 0947 166 718

Đèn vòng huỳnh quang CHO KINH HIỂN VI HQ-RING

Zalo: 0947 166 718

Đèn Led Ring 64 bóng  cho kinh hiển vi  PHLED64-I

Zalo: 0947 166 718

ĐÈN LED RING 144 BÓNG CHO KINH HIỂN VI SOI NỔI  WR63HW

Zalo: 0947 166 718

Đèn Led Ring 60 bóng  cho kinh hiển vi  LED-60

Zalo: 0947 166 718

Đèn Led Ring 56 bóng  cho kinh hiển vi LED-56

Zalo: 0947 166 718

Đèn Led Ring 56 bóng  cho kinh hiển vi LED-56A

Zalo: 0947 166 718

ĐÈN LED RING 108 BÓNG CHO KINH HIỂN VI 108-LED

Zalo: 0947 166 718

Đèn Led Ring 40 bóng  cho kinh hiển vi 40-LED

Zalo: 0947 166 718

Bóng đèn kính hiển vi sinh học

Bóng đèn kính hiển vi sinh học

Model: BĐ KHV

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bóng đèn halogen cho kính hiển vi

Bóng đèn halogen cho kính hiển vi

Model: BD 6V20W

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Lam kính và lamen ISO Lab Đức

Lam kính và lamen ISO Lab Đức

Model: Lam kính và lamen ISO Lab

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bộ dụng cụ làm tiêu bản mẫu cho học sinh

Zalo: 0947 166 718

Đầu kính hiển vi soi nổi SZM7045

Đầu kính hiển vi soi nổi SZM7045

Model: SZM7045

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Giá đỡ kính hiển vi soi nổi SZM7045-STL2

Giá đỡ kính hiển vi soi nổi SZM7045-STL2

Model: SZM7045-STL2

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi 30X Euromex ED.1302-S

Zalo: 0947 166 718

Đèn Led 56 bóng cho kính hiển vi soi nổi

Zalo: 0947 166 718

Đèn Led 56 bóng cho kính hiển vi soi nổi

Zalo: 0947 166 718

Bóng đèn Halogen cho kính hiển vi

Bóng đèn Halogen cho kính hiển vi

Model: Halogen 6V20W

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Thị kính 10X cho kính hiển vi soi nổi

Zalo: 0947 166 718

Thị kính 16X cho kính hiển vi sinh học

Zalo: 0947 166 718

Thị kính 10X cho kính hiển vi sinh học

Zalo: 0947 166 718

Vật kính 100X cho kính hiển vi sinh học

Zalo: 0947 166 718

Vật kính 40X cho kính hiển vi sinh học

Zalo: 0947 166 718

Vật kính 10X cho kính hiển vi sinh học

Zalo: 0947 166 718

Vật kính 4x cho kính hiển vi sinh học

Zalo: 0947 166 718

Giá đỡ điện thoại cho kính hiển vi
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone