Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy nhiệt độ cao 50 lít HTD50

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy nhiệt độ cao 90 lít  HTD90

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy nhiệt độ cao 216 lít HTD200

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy thể tích lớn 960 lít nhiệt độ cao DHG-9920B

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy thể tích lớn 640 lít Fengling DHG-9640B

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy buồng Inox 300 độ DHG-9620B 624 lít

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy buồng Inox 300 độ DHG-9420B 429 lít

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy nhiệt độ cao buồng Inox 225 lít DHG-9240B

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy buồng Inox 300 độ DHG-9140B 136 lít

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy nhiệt độ cao 70 lít DHG-9070B 300 độ C

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy thể tích lớn 960 lít Fengling DHG-9920A

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy thể tích lớn 624 lít Fengling DHG-9620A

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 429 lít TQ DHG-9420A

Tủ sấy 429 lít TQ DHG-9420A

Model: DHG-9420A

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 225 lít 250 độ C Fengling DHG-9240A

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 250 độ 136 lít TQ DHG-9140A

Tủ sấy 250 độ 136 lít TQ DHG-9140A

Model: DHG-9140A

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 70 lít 250 độ C Fengling DHG-9070A

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy buồng Inox 250 độ TQ DHG-9203A

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 250 độ nằm ngang TQ DHG-9123A

Tủ sấy 250 độ nằm ngang TQ DHG-9123A

Model: DHG-9123A

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy để bàn 250 độ C Fengling DHG-9053A

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy để bàn 24 lít nằm ngang TQ DHG-9023A
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone