Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản sinh phẩm -40 độ C 278 lít Haier DW-40L278

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -40 độ C 380 lít Haier DW-40W380

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -40 độ C 255 lít Haier DW-40W255

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -40 độ C 100 lít Haier DW-40W100

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản sinh phẩm -40 độ C 626 lít Haier DW-40L626

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản sinh phẩm -40 độ C 490 lít Haier DW-40L508

Zalo: 0947 166 718

Tủ âm sâu -40 độ C 348 lít Haier DW-40L348

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -40 độ C 262 lít Haier DW-40L262

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -40 độ C 188 lít Haier DW-40L188

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản âm sâu -40 độ C 92 lít Haier DW-40L92
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone