Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 Độ 158 lít Biobase BDF-86V160

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 Độ 108 lít Biobase BDF-86V108

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 Độ 58 lít Biobase BDF-86V58

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -86 ĐỘ 408 lít BIOBASE BDF-86V408

Zalo: 0947 166 718

TỦ LẠNH ÂM SÂU -86 ĐỘ 340 lít BIOBASE BDF-86V340

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 Độ 338 lít Biobase BDF-86V338

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -40 đến -86 độ 838 lít Biobase BDF-86V838

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -40 đến -86 độ 728 lít Biobase BDF-86V728

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -86 độ C 588 lít Boibase BDF-86V588

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -86 độ C 340 lít Biobase BDF-86V340

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -40 đến -86 độ C 158 lít Biobase BDF-86V158

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -40 đến -86 độ C 108 lít Biobase BDF-86V108

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản nằm ngang âm sâu -86 độ C Haier DW-86W420J

Zalo: 0947 166 718

Tủ Haier âm sâu -86 độ C kiểu ngang 100 lít  DW-86W100J

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 độ C 578 lít Haier DW-86L578J

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu -86 độ C 490 lít Haier DW-86L490J

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản âm sâu -86 độ C 338 lít Haier DW-86L338J

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản âm sâu -86 độ C 100 lít Haier DW-86L100J
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone