Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -30 độ C 1280 lít Haier DW-30L1280F

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -30 độ C 818 lít Haier DW-30L818BP

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản âm -30 độ C 508 lít Haier DW-30L508

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm -30 độ C 420 lít Haier DW-30L420F

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản sinh phẩm -30 độ C 278 lít Haier DW-30L278
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone