Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 446 K

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 446 K

Model: Z 446 K

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 446

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 446

Model: Z 446

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 366 K

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 366 K

Model: Z 366 K

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 366

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 366

Model: Z 366

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 327 K

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 327 K

Model: Z 327 K

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 327

Máy ly tâm đa năng Hermle Z 327

Model: Z 327

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm đa năng HERMLE Z 307

Máy ly tâm đa năng HERMLE Z 307

Model: Z 307

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bơm chân không cho tủ sấy thăng hoa Harvest Right

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera CLX-33

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy - 300H

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy - 300H

Model: Elmasonic Easy - 300H

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy - 180H

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy - 180H

Model: Elmasonic Easy - 180H

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy - 180H

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy - 180H

Model: Elmasonic Easy - 180H

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy - 120H

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy - 120H

Model: Elmasonic Easy - 120H

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy - 100H

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy - 100H

Model: Elmasonic Easy - 100H

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy - 60H

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy - 60H

Model: Elmasonic Easy - 60H

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy-40H

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy-40H

Model: Elmasonic Easy-40H

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy-30H

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy-30H

Model: Elmasonic Easy-30H

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy-20H

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy-20H

Model: Elmasonic Easy-20H

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy-20*

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy-20*

Model: Elmasonic Easy-20*

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy-10H

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy-10H

Model: Elmasonic Easy-10H

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy-10*

Bể rửa siêu âm Elma Elmasonic Easy-10*

Model: Elmasonic Easy-10*

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-900

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-900

Model: Elmasonic Med-900

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-500

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-500

Model: Elmasonic Med-500

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-300

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-300

Model: Elmasonic Med-300

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-200

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-200

Model: Elmasonic Med-200

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-180

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-180

Model: Elmasonic Med-180

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-120

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-120

Model: Elmasonic Med-120

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-100

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-100

Model: Elmasonic Med-100

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-60

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm dùng trong y tế Elmasonic Med-30

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi sinh học học sinh XSP-200E

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm sạc pin GT-X5

Bể rửa siêu âm sạc pin GT-X5

Model: GT-X5

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm mini kính áp tròng GT-M2

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm mini GT-M1

Bể rửa siêu âm mini GT-M1

Model: GT-M1

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm mini 420ml GT-A3

Bể rửa siêu âm mini 420ml GT-A3

Model: GT-A3

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm GT-X3

Bể rửa siêu âm GT-X3

Model: GT-X3

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm mini kính áp tròng GT-X1

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm GT-U4

Bể rửa siêu âm GT-U4

Model: GT-U4

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm GT-U1

Bể rửa siêu âm GT-U1

Model: GT-U1

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm GT-F6

Bể rửa siêu âm GT-F6

Model: GT-F6

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm GT-F4

Bể rửa siêu âm GT-F4

Model: GT-F4

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm GT-F2

Bể rửa siêu âm GT-F2

Model: GT-F2

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm GT-F1

Bể rửa siêu âm GT-F1

Model: GT-F1

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm gia dụng GT-F5

Bể rửa siêu âm gia dụng GT-F5

Model: GT-F5

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm gia dụng di động GT-F3

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 288 lít GT SONIC-ST288A/B

Bể rửa siêu âm 288 lít GT SONIC-ST288A/B

Model: GT SONIC-ST288A/B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 189 lít GT SONIC-ST189A/B

Bể rửa siêu âm 189 lít GT SONIC-ST189A/B

Model: GT SONIC-ST189A/B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 144 lít GT SONIC-ST144A/B

Bể rửa siêu âm 144 lít GT SONIC-ST144A/B

Model: GT SONIC-ST144A/B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 105 lít GT SONIC-ST105A/B

Bể rửa siêu âm 105 lít GT SONIC-ST105A/B

Model: GT SONIC-ST105A/B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 77 lít GT SONIC-ST77A/B

Bể rửa siêu âm 77 lít GT SONIC-ST77A/B

Model: GT SONIC-ST77A/B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm 53 lít GT SONIC-ST53A/B

Bể rửa siêu âm 53 lít GT SONIC-ST53A/B

Model: GT SONIC-ST53A/B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm gia nhiệt 27 lít GT SONIC-R27

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm gia nhiệt 20 lít GT SONIC-R20

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm gia nhiệt 13 lít GT SONIC-R13

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm gia nhiệt 9 lít GT SONIC-R9

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm gia nhiệt 6 lít GT SONIC-R6

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 1505 lít, tủ đứng YC-1505L

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 1320 lít YC-1320L

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 1015 lít YC-1015L

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 725 lít YC-725L

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 650 lít  YC-650L

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 525 lít YC-525L

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 395 lít YC-395L

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 315 lít YC-315L

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 130 lít YC-130L

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 76 lít YC-76L

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 56 lít YC-56L

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm gia nhiệt 3 lít GT SONIC-R3

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu 508 lít, tủ nằm DW-YW508A

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu 358 lít, tủ nằm DW-YW358A

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu 226 lít, tủ nằm DW-YW226A

Zalo: 0947 166 718

Bể rửa siêu âm gia nhiệt 2 lít GT SONIC-R2

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu 450 lít, tủ đứng DW-YL450

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu 270 lít, tủ đứng DW-YL270

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu 90 lít, tủ đứng DW-YL90

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu 360 lít, tủ nằm DW-FW360

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu 270 lít, tủ nằm DW-FW270

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu 150 lít, tủ nằm DW-FW150

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu 1008 lít, tủ đứng DW-FL1008

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh âm sâu 778 lít, tủ đứng DW-FL778
12
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone