Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không kỹ thuật số 50 lít RE5000-E Dlab

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không kỹ thuật số 20 lít RE2000-E Dlab

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không kỹ thuật số 10 lít Dlab RE1000-E

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không kỹ thuật số 5 lít Dlab RE500-E

Zalo: 0947 166 718

Tủ vi khí hậu 150 lít - tủ môi trường Jiaxi BIC-150B

Zalo: 0947 166 718

Tủ vi khí hậu 80 lít - tủ môi trường Jiaxi BIC-80B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng xách tay 18 lít DGS-280B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng xách tay 24 lít DGS-280B+

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng xách tay 24 lít DGS-280A+

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng xách tay 18 lít DGS-280A

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 24 lít DGS-280C+

Nồi hấp tiệt trùng 24 lít DGS-280C+

Model: DGS-280C+

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 18 lít DGS-280C

Nồi hấp tiệt trùng 18 lít DGS-280C

Model: DGS-280C

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 23 lít DGT-23A

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 18 lít DGT-18A

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 12 lít DGT-12A

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 8 lít DGT-8A

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 23 lít DGT-23B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 18 lít DGT-18B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 12 lít DGT-12B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 8 lít DGT-8B

Zalo: 0947 166 718

Máy cất nước 1 lần Gengguan DGZ-4L

Zalo: 0947 166 718

Máy lấy mẫu không khí sinh học Biobase BK-BAS-V

Zalo: 0947 166 718

Máy lấy mẫu không khí sinh học Biobase BK-BAS-IV

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-V1600G

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-V1600G

Model: BK-V1600G

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV/VIS Biobase: BK-UV1600G

Máy quang phổ UV/VIS Biobase: BK-UV1600G

Model: BK-UV1600G

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-V1000G

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-V1000G

Model: BK-V1000G

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-UV1000G

Máy quang phổ UV/VIS Biobase BK-UV1000G

Model: BK-UV1000G

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ  Biobase BK-S390

Máy quang phổ Biobase BK-S390

Model: BK-S390

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quét quang phổ UV/VIS Biobase BK-S380

Zalo: 0947 166 718

Máy quét quang phổ UV/VIS Biobase BK-S360

Zalo: 0947166718

Máy lắc 3D kỹ thuật số SK-L180-S

Máy lắc 3D kỹ thuật số SK-L180-S

Model: SK-L180-S

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy lắc 3D kỹ thuật số SK-D1810-S

Máy lắc 3D kỹ thuật số SK-D1810-S

Model: SK-D1810-S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm D2012S

Máy ly tâm D2012S

Model: D2012S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm siêu nhỏ Palm tốc độ cao D1012UA

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không RE5000-E

Máy cô quay chân không RE5000-E

Model: RE5000-E

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không RE2000-E

Máy cô quay chân không RE2000-E

Model: RE2000-E

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không RE1000-E

Máy cô quay chân không RE1000-E

Model: RE1000-E

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy cô quay chân không RE500-E

Máy cô quay chân không RE500-E

Model: RE500-E

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ không gia nhiệt MS-C-S4

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ không gia nhiệt MS-C-S1

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt màn hình LED Dlab MS-M-S6

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt màn hình LED Dlab MS-M-S4

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt màn hình LED Dlab MS-H200-S6

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt màn hình LED Dlab MS-H280-S6

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt màn hình LED Dlab MS-H280-S4

Zalo: 0947166718

Máy khuấy từ gia nhiệt kỹ thuật số Dlab MS-H-ProM

Zalo: 0947166718

Máy đồng hóa Dlab D-500

Máy đồng hóa Dlab D-500

Model: D-500

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm CO2 Haier 170 lít HCP-168

Tủ ấm CO2 Haier 170 lít HCP-168

Model: HCP-168

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ ấm CO2 Haier 258 lít HCP-258

Tủ ấm CO2 Haier 258 lít HCP-258

Model: HCP-258

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZ6745-J2

Zalo: 0947166718

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 5000g Oriental MP50002C

Zalo: 0947166718

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 3000g Oriental MP30002C

Zalo: 0947166718

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 2000g Oriental màn hình LCD MP20002C

Zalo: 0947166718

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 1000g Oriental MP10002C

Zalo: 0947166718

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 500g Oriental MP5002C

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu lỏng DispoPipette 1 mét 5393-5531

Zalo: 0947 166 718

Nhiệt kế điện tử chống thấm nước -20oC đến 230oC 5384-0012

Nhiệt kế điện tử chống thấm nước -20oC đến 230oC 5384-0012

Model: 5384-0012 (mã gốc: 0560 1113)

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Buret chuẩn độ tự động 50ml 9695-1050

Zalo: 0947 166 718

Buret chuẩn độ tự động 25ml 9695-1025

Zalo: 0947 166 718

Bơm định lượng lấy mẫu dung dịch Dosi-Pump 30 ml 5607-2030

Zalo: 0947 166 718

Bơm định lượng lấy mẫu dung dịch Dosi-Pump 100 ml 5607-4100

Zalo: 0947 166 718

Bơm định lượng lấy mẫu dung dịch Dosi-Pump 250 ml 5607-5250

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu đất có bàn đạp 81cm 5350-5006

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu vào lọ bằng nhựa PP 5322-0300

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu vào lọ bằng thép 316L 5322-1300

Zalo: 0947 166 718

Dụng cụ lấy mẫu bột 1 ngăn chứa 85cm 5316-1085

Zalo: 0947 166 718

Lưới thu mẫu bề mặt 5354-5020

Lưới thu mẫu bề mặt 5354-5020

Model: 5354-5020

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Lưới thu mẫu tầm sâu 5354-5010

Lưới thu mẫu tầm sâu 5354-5010

Model: 5354-5010

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Gáo đựng mẫu Inox 1000ml 5354-2000

Gáo đựng mẫu Inox 1000ml 5354-2000

Model: 5354-2000

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Cốc đựng mẫu nước 1000ml 5354-0100

Cốc đựng mẫu nước 1000ml 5354-0100

Model: 5354-0100

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Bộ vệ sinh kính hiển vi

Bộ vệ sinh kính hiển vi

Model: BSVK

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Chai nhựa lấy mẫu 750ml kèm giá đỡ 5354-4100
12
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone