Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Memmert 449 lít UF450

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Memmert 449 lít UF450

Model: Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Memmert 449 lít Model: UF450

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Memmert 256 lít UF260

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Memmert Đức 161 lít UF160

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 108 lít UF110

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Memmert 74 lít UF75

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Memmert 53 lít UF55

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Memmert 32 lít  UF30

Zalo: 0947166718

Cân trẻ em 15kg Kern MBD 20K-2S05

Cân trẻ em 15kg Kern MBD 20K-2S05

Model: MBD 20K-2S05

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân trẻ em 15kg Kern MBD 20K-2

Cân trẻ em 15kg Kern MBD 20K-2

Model: MBD 20K-2

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân trẻ em 20kg Kern MBC 20K10M

Cân trẻ em 20kg Kern MBC 20K10M

Model: MBC 20K10M

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân trẻ em 15kg Kern MBD 20K-2

Cân trẻ em 15kg Kern MBD 20K-2

Model: MBD 20K-2

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân trẻ em 15kg Kern MBC 15K2DM

Cân trẻ em 15kg Kern MBC 15K2DM

Model: MBC 15K2DM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân trẻ em 15kg Kern MBC 15K2DEM

Cân trẻ em 15kg Kern MBC 15K2DEM

Model: MBC 15K2DEM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân trẻ em 15kg Kern MBA 10K-3M

Cân trẻ em 15kg Kern MBA 10K-3M

Model: MBA 10K-3M

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 3kg Kern RPB 3K3DHM

Cân tính tiền 3kg Kern RPB 3K3DHM

Model: RPB 3K3DHM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 6kg Kern RPB 6K1DHM

Cân tính tiền 6kg Kern RPB 6K1DHM

Model: RPB 6K1DHM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 15kg Kern RPB 15K2DHM

Cân tính tiền 15kg Kern RPB 15K2DHM

Model: RPB 15K2DHM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 30kg Kern RPB 30K5DHM

Cân tính tiền 30kg Kern RPB 30K5DHM

Model: RPB 30K5DHM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 30kg Kern RPB 30K5DM

Cân tính tiền 30kg Kern RPB 30K5DM

Model: RPB 30K5DM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 15kg Kern RPB 15K2DM

Cân tính tiền 15kg Kern RPB 15K2DM

Model: RPB 15K2DM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 6kg Kern RPB 6K1DM

Cân tính tiền 6kg Kern RPB 6K1DM

Model: RPB 6K1DM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 3kg Kern RPB 3K3DM

Cân tính tiền 3kg Kern RPB 3K3DM

Model: RPB 3K3DM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 6kg Kern RPB 6K1DM

Cân tính tiền 6kg Kern RPB 6K1DM

Model: RPB 6K1DM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 6kg Kern RIB 6K-3M

Cân tính tiền 6kg Kern RIB 6K-3M

Model: RIB 6K-3M

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 15kg Kern RIB 10K-3M

Cân tính tiền 15kg Kern RIB 10K-3M

Model: RIB 10K-3M

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 30kg Kern RIB 30K-2M

Cân tính tiền 30kg Kern RIB 30K-2M

Model: RIB 30K-2M

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 30kg Kern RIB 30K-2HM

Cân tính tiền 30kg Kern RIB 30K-2HM

Model: RIB 30K-2HM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 6kg Kern RIB 6K-3HM

Cân tính tiền 6kg Kern RIB 6K-3HM

Model: RIB 6K-3HM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân tính tiền 15kg Kern RIB 10K-3HM

Cân tính tiền 15kg Kern RIB 10K-3HM

Model: RIB 10K-3HM

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 171 đèn Led

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 170 đèn Led

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 168 đèn Led

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 167 đèn Led

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 166

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 166

Model: OCM 166

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 165

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 165

Model: OCM 165

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 161

Kính hiển vi soi ngược Kern OCM 161

Model: OCM 161

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng kim loại UCI cầm tay Kern HO 5K

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng kim loại UCI cầm tay Kern HO 2K

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng kim loại UCI cầm tay Kern HO 1K

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng kim loại UCI cầm tay Kern HO 10K

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng kim loại cầm tay Kern HN-D

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng kim loại cầm tay Kern HMO

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng kim loại cầm tay Kern HMM-NP

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng kim loại cầm tay Kern HMM

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng kim loại cầm tay Kern HK-DB

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng kim loại cầm tay Kern HK-D

Zalo: 0947 166 718

Bệ kiểm tra Shore bằng tay Kern TI-HED

Zalo: 0947 166 718

Bệ kiểm tra Shore bằng tay Kern TI-HEA

Zalo: 0947 166 718

Bệ kiểm tra Shore bằng tay Kern TI-DL

Zalo: 0947 166 718

Bệ kiểm tra Shore bằng tay Kern TI-D

Zalo: 0947 166 718

Bệ kiểm tra Shore bằng tay Kern TI-ACL

Zalo: 0947 166 718

Bệ kiểm tra Shore bằng tay Kern TI-AC

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng của nhựa kỹ thuật số Kern HED 100

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng của nhựa kỹ thuật số Kern HEA 100

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng của nhựa kỹ thuật số Kern HDD 100-1

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng của nhựa kỹ thuật số Kern HDA 100-1

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng của nhựa kỹ thuật số Kern HD0 100-1

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng của nhựa cầm tay Kern HBD 100-0

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng của nhựa cầm tay Kern HBA 100-0

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ cứng của nhựa cầm tay Kern HB0 100-0

Zalo: 0947 166 718

Kính hiển vi soi mẫu phóng đại 1000 lần Dino thân cài

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ 1 chùm tia có phần mềm LI-721 S

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ 1 chùm tia vi xử lý LI-721

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) LI-5310

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ Nano LI-5210

Máy quang phổ Nano LI-5210

Model: LI-5210

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ Nano LI-5102

Máy quang phổ Nano LI-5102

Model: LI-5102

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ Nano  LI-5100

Máy quang phổ Nano LI-5100

Model: LI-5100

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ hai chùm tia (double beam) LI-3001

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS LI-294

Máy quang phổ UV-VIS LI-294

Model: LI-294

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS hai chùm tia (Double beam) LI-2802 R

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS hai chùm tia (Double beam) LI-2702

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ nhớt (điều khiển cảm ứng)  LI-V201

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ nhớt hiện số  LI-V200

Máy đo độ nhớt hiện số LI-V200

Model: LI-V200

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy đo độ nhớt hiện số LI-V195

Máy đo độ nhớt hiện số LI-V195

Model: LI-V195

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS hai chùm tia (Double beam) LI-2704

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ UV-VIS  LI-295

Máy quang phổ UV-VIS LI-295

Model: LI-295

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy quang phổ khả kiến (VIS) LI-730

Zalo: 0947 166 718

Máy cất nước 2 lần tự động 4 lít/giờ IDO 4DQ
12
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone